H.C. Andersens dagbøger Tekst

Le più vive passioni, amore, ambizione, onore compeggiano
nel corso del dramma, la scelleraggine punitu, o la giustizia
di un Sovrano ne vendono bello lo sviluppe; accorrete
adunque in folla onde ammirare un cosi magice componimento.
Bag efter give de en Farce som hedder nok saa passende:    [5]
De tre Policineller. Var at see Pantheon staae under
Vand; dels Regn gjennem den aabne Kuppel, deels Vand fra
Tiberen, der her trænger ind gjennem en Kloak, da dette Sted
er det laveste i Rom, har sat Gulvet under Vand. Vi kom ind
fra en Sidegade, da Kirken er lukket; Coureren fra Boulogne    [10]
er ikke indtruffet endnu. Var i Marionet-Theatret. Fiano.

Fredag den 8 de . Nei, en saadan Smertens Nat har jeg
længe ikke levet! Gigt i Halsen og en Tandpine til Vanvid!
jeg væltede mig som en Orm, brændte feberhed, og maatte
svøbe Hovedet ind i Lagenet for den kolde Luft i Værelset;    [15]
først i Morgenstunden fik jeg Søvn. Gik nu til Lepre og
fandt Brev fra Faderen. Da det var fra ham og ei fra Eduard,
frygtede jeg nok det var saa, Maurerpigen har ei gjort Lykke,
og gaaer kun 2 Gange. Landsmændene spurgte mig om hvad
Brevet mældte, og jeg maatte sige dem det. — Hele Dagen    [20]
Hals- og Tand-Smerter. Skrevet Brev til Faderen og til Mad:
Holst. Opgivet Reisen til Constantinopel og Grækenland!
Hjemme og syg; læser Ingemanns »Prinds Otto«.

Løverdag den 9 de . En Nat skrækkelig, som den igaar! —
mod Morgenstunden blundede jeg lidt, men drømte at mit    [25]
Hoved var af Steen og een slog med en Øxe paa det, uden
at det vilde briste, jeg vaagnede og følte hele denne Smerte;
Feber deraf. Gik hen til Castenskjold, der især tog Deel i


3) accorrete] foran er overstreget accorrett