H.C. Andersens dagbøger Tekst

Og Duften steeg —; vi hørte Engle sige:
»Den Blomst er ei for noget jordisk Sted,
I Lysets Have blomstrer kun dens Lige!«

En Engel saae vi da til Jorden stige,
Og rive Blomsten op: tre Skud gik med,
Tre unge Skud — de groe nu i Guds Rige.

Tirsdag den 29 Decemb. Sendt Brev hjem til Jette Wulff.
Spadseret i franske Have; hele Dagen læst i Beckers Verdens
Historie og været beskjæftiget i Tanken med min Ahasverus.
Iaften følt mig syg. — Professor Becker traf jeg i Dag i Caffe    [10]
græco. —

Onsdag [30 December]. Været i Galleriet Rospigliosi. I
Haven en Buegang med Citrontræer fulde af Frugt, et høit
Pebertræ. I Havestuen Guidos Aurora, siden Domenichinos
Adam og Eva. L. Caraci: Samson. Domenichinos Davids    [15]
Triumph. 12 Apostle af Rubens. Gik i Collonnas Have hvor
der under et mægtigt Pinietræ laae to uhyre Colosser af
Solens Tempel. — Aften hjemme.

Torsdag den 31 December. Regnveir; gaaet til piaza navona
og besøgt Raphaels Grav i Panteon. Vesit hos Kückler.    [20]
I Lepre gjort Bekjendtskab med Reinik Maler og Poet; han
har udgivet en Digtsamling med Skizzer af de düsseldorfske
Malere; iaften er han Præsident for Tydskerne[s] Fest i Fjano.
Skrevet Brev til Fru Lessøe. — Var i Fiano, der blev spiist


23) Tydskerne[s] først skrevet de