H.C. Andersens dagbøger Tekst

prædike (jeg hørte to smaae Piger i en Slags Dialog paa Vers,
siden kom et lille tre eller 4 Aars Barn, Mængden loe da det
var færdig. De to Piger kom nu op igjen. Alt var paa
Vers). Gik i Kirken, som er bygget over Peters Fængsel. Lidt
Mismod fordi der intet Brev endnu er til mig. — Gik i Theatro    [5]
Apollo, der i Aften begyndte sine Carnevals Forestillinger
med Donizzettis Opera Marino Falliero, Dogens Parti blev
herligt sjunget af Ignazio Marini, der har en blød skjøn Bas,
derimod Dame Partiet daarligt, der blev hysset og leet. Balletten
il Pelagio, fik til Slutningen af hele Publicum et Uh! uh!    [10]
— Ligeledes skreeg de ved Figurantindernes Dands Oh! midt
i 2 Act af Operaen (Kl 11) gik jeg hjem uhyre træt, Nebelong
og Løfler var med. — Theatret propfuldt.

Søndag den 27 Dec. I Kirken della Pace en Fest, nye
smukke Drapperier. Begyndt at notere til Jerusalem Skomager!    [15]
— I Maria del Angeli og i ST Pjetro in Vincolo, udenfor
Porta pia, smukt varmt Solskin. Hjemme om Aftenen og god
Ild i Kaminen. Besøg af Adam Müller.

Mandag 28 Dec. Hele Formiddagen hos Hermansen og
noteret til min Reise i Grækenland. Faaet det Brev Collin    [20]
skrev til Altona, men med lidt mere i fra Kjøbenhavn, bevæget
ved at læse det. Gud lad mig beholde ham! — I godt
Humeur, stor Lyst til at see Grækenland og Constantinopel.
Mellem de mange Digte over Borghese Talbot ansee[s] dette
smukkest.    [25]


10) Balletten] ms. har Balleletten 12) Oh!] O rettet, måske først skrevet I 13) 2
Act] først skrevet Arie 22) lidt] først skrevet me