H.C. Andersens dagbøger Tekst

i Lepre, Meyer, Roed, Constantin, Kückler, Tømming,
som har Guulsot. Om Aftenen sammen med Castenskjold
og besøgt Rørby og Kone. Spadseret alene paa Monte
Pincio og følt mig stille glad ved Skuet ud over Rom, gik
derpaa i Corso. Var oppe hos Castenskjold og sladdrede en    [5]
Times Tid, gik derpaa i en Caffe og drak mezzo kaldo og
sidder nu som Padrone della casa i mit Værelse, med Dørene
godt skuddede til. —

Mandag den 21 December. Gik til Peters Kirken, der ret
behagede mig. Luften var saa blaa, der stod en Regnbue paa    [10]
Springvandene; saae Rafaels Loger; gik ind i Kirken paa
Veien hvor St Knuds Billed er. Hentede hos Banquier Vallentine
Frank og fik 72 Skudi, han tager altsaa i Profit af 400
Species omtrent to. — Kunstnerne, ogsaa Svenske, have 100
i Aftes været i Kneipe for at træffe mig, men jeg svigtede.    [15]
Betalt Nebelong 13 Skudi, som han igaar laante mig for at
jeg ikke skulde vexle mit Guld. — Kunstnerne ville gjerne
have min Leilighed til Juleaften. Gik i Vatikanet og saae
Drengen som tager Tornen af Foden. Ulven med Romulus
og Remus. Statuer. Malerier af Perugino. Intet Brev endnu,    [20]
lidt kjed derover. — Spadseret paa Monte pincio med Fogelberg.
Drak Thee om Aftenen hos Castenskjold med Rothe og
A Müller. Müller har i Dag faaet Brev hjemme fra hvori
stod at mit Stykke endnu den 5 December ikke var opført;
lidt ærgerlig derover. Skrev Brev til Collin om Creditiv, og    [25]
Klade til et Brev til Kongen. —

Tirsdag den 22 December. Sendt Brev til Kongen, Collin
og Ingeborg. Spadseret med Rothe op at besøge Hermansen,


18) Vatikanet ɔ: Capitol- Museet 21) Fogelberg] foran er overstreget Volg