H.C. Andersens dagbøger Tekst

med Hjælp af Zimmermann und Schlotthauer. Olympen,
Cornelius med Zimmermann og Schlotthauer. Die
Nacht af Cornelius. Underverdnen af de nævnte tre. Den
trojanske Sal. Paris Dom og Menelaos og Helenes Bryllup
malet af Zimmermann og Schlotthauer. — Achilleus Vrede.    [5]
Kampen om Patrokles Liig. — Trojas Ødelæggelse malet af
Cornelius med Hjælp af Zimmermann og Schlotthauer. —
Saal der Neurn. Paris af Canova. Sandalbindersken af Schadov.
Paris af Canova, Vittoria Caldoni af Schadow. Napoleons
Buste af Spalla. Venus af Canova. Adonis af Thorvaldsen.    [10]
— Holst syg; jeg var paa Apotheket og hentede Kameelthee
han fik min Seng, jeg pudslede om ham. — I
Theatret et nyt Stykke: Helene oder die Körbe, det gik første
Gang og blev udhysset; Besøg her hjemme af Stiegier. —

28 de November. I Nat byttet Seng med H; sovet slet; kjed    [15]
af at blive her; — Ingenting at see! Det er nu afgjort at Holst
bliver her. Blunck kommer med det Vrøvl, at han ikke troede
det var mit Alvor at reise; stor Scene, mellem H og mig! han
synes at være bedrøvet der over. Jeg reiser nu til Rom alene
paa Onsdag, vil Gud! — Jeg har nu prøvet de 8 magre Pharaos    [20]
Køer, Italien giv mig de fede!

29 November — Besøgt Dyck og seet hans Jordens Deling.
Gud sidder paa Regnbuen. Digter og Componist paa hans
høiere Haand; Maler og Bildhugger paa hans Venstre. Kongen
og Abeden paa hver Side af en Bro midt under, og nederst    [25]
Junkeren paa Jagt. Igaar gik jeg forbi en Boghandler og


13) et] derefter er overstreget S 17) med det] derefter er overstreget Vrøvl
24) Bildhugger] først skrevet Bildhukker 25) nederst] derefter er overstreget
ju