H.C. Andersens dagbøger Tekst

Loftmalerier. Thalberg gav Consert, jo det var ham, som sad
hos mig i Theatret. Alt var rigtigt og festligt, Kongen, Dronningen,
Kronprindsen, tre Prindsesser og to Prindser foruden
vare der! De underholdt sig i Mellem-Acten meget levende
med Bekjendter i Publicum. Thalberg spiller med en forbausende    [5]
Færdighed, han har stor Rolighed, syntes ikke selv
henreven, han var ikke saa original, som Lizt, ingen af dem
har tiltalt min Følelse; Thalberg gaaer til Forstanden, Lizt
til Phantasien. Der var mig noget fornemt, roligt hos Th, jeg
ei synes om. Entreen kostede kun en Gylden.    [10]

Søndag den 22 November. Snee og Regn! blev af Dyrmaler
Holm indført i Kunstforeningen hvor der var nogle
gode og en Deel slette Arbeider. Blev hjemme hele den øvrige
Deel af Dagen og skrev et langt Brev til Faderen Collin,
jeg kom under Skrivningen til at græde. Besøg af Maleren    [15]
Stork. Fik fra Dr Kolb i Augsburg en heel Pakke Statstidender
og den norske Constitu[tio]nelle. Om Aftenen paa den
sædvanlige Kneipe Stachus.

Mandag den 23 November. Ækel Tøe-Snee, sendt Brev
bort til Faderen Collin, gaaet i Glyptotheket, herlig er Bacchus,    [20]
Medusahovedet. Thorvaldsens Adonis, Busten af Albaneserinden.
Ladet mine Moustacher staae. — Var i stort
Aftenselskab hos den berømte Portræt Maler Stiegier; Konen
havde i forgaars læst »Nur ein Geiger« og strax sendt Bud i
Leiebibliotheket, for at høre om der ikke var mere af samme    [25]
Digter, man havde svaret nei, men tilføiet at Digteren selv


5) Publicum] b først skrevet p 8) Thalberg] først skrevet den ene
21) Thorvaldsens] derefter er overstreget Hyrdedreng 23) Portræt] først
skrevet
Lan 23) Stiegier ɔ: Stieler