H.C. Andersens dagbøger Tekst

denne Banken, men ei vidst hvad; — vi sov i Senge uden
Lagen.

19 November. Med Holst og en Herre fra Botzen saae vi
Theaterets Indre; der er i høieste Grad interesant og storartet.
Vi besteeg Taget og saae ud over hele Egnen til de    [5]
smukke Bjerge; Holst var glad. Søgte Klentze men fandt
ham ei. Var med Bärmann hos Theater Intendanten og fik
af ham Billet til 3 Uger i Galerie Noble; vi aftalte at han
skulde faae en tydsk Oversættelse af Maurerpigen for at bringe
den paa Münchens Theater. Ravnen havde han ogsaa    [10]
Lyst til. Da vi gik mødte vi Mad Dahn, Skuespillerinden som
jeg blev præsenteret for. — Gik om Aftenen i Theatret og saae
Schackspears Viola oder was ihr wollt, som ikke behagede
mig; Intriguen er for zart; Hr. Joost spillede bedst. Til Nabo
fik jeg Sangerinden Mad Mink, som jeg hørte igaar i Hovedrollen,    [15]
hun underholdt sig meget med mig; ved Siden af
igjen sad en ung Pige, Datter af min Bekjendte Wespermann,
Skuespilleren, som er død. Gik efter fjerde Act fra Theatret
og hjem. (Saae i Dag Allerheiligen Kirke, der har gylden
Grund med Billeder).    [20]

20 November. Gik i Morgenstunden til Hr von Klentze,
der var meget net, lovede at præsentere mig for Ministeren
Schenck. — Fik en smuk Skizze af Kjellerup til min Stambog.
— Det sneer i Dag og regner; saae i Theatret Postillonen i
Longemeau; der sad en Hamborger mellem mig og Thalberg,    [25]
saa nær vare vi. Efter Theatret spiistes Fisk i Kneipen.
Da jeg gik for tidlig i Theatret tænkte jeg, at jeg dog paa
Posthuset vilde see om Brev, men var aldeles vis paa at der


13) ihr] derefter er overstreget g 22) Ministeren] derefter er overstreget Klint