H.C. Andersens dagbøger Tekst

Hector. Den anden Afdeling forestiller Moses og Profeterne.

Løverdag den 14. Saae Springvandet med disse nævnte
Figurer. Frauenkirke med en prægtig gothisk Fazade riig paa
Figurer og Forsiringer. Et Springvand hvor paa staaer Das    [5]
Gänsmänchen, en lille, herlig udarbeidet Figur, en Mand
med en Gaas under hver Arm gjort af Pancraz Lakenwolf.
Saae Hans Sachs Huus, der er nu aldeles intet af det, i Husets
Sted er bygget et nyt, en Gjæstgivergaard der hedder
Hans Sachs og har hans Portrait til Skildt. Gik til Slottet, i    [10]
Gaarden staaer en Lind plantet af Keiserinde Kunigunde. Inde
i Slottet med de gamle Malerier, næsten alle med Guldgrund
og Helgener med stive guld Glorier, hang i en Ramme et
stort Papir med følgende Vers af en nu levende Bogbinder
og »Magistratsrath« Schnerr i Nürnberg, det lyder saaledes:    [15]

»Enge wohnte man sonst, weit war es aber im Herzen,«
Also ertönte uns jüngst Ludwigs begeisterter Spruch,
Draum — ist klein auch die Burg, in der einst
die Kaiser gewohnet —
Fühlt sich gewiss, hier Sein Herz heimisch
im engen Gemach.

Mærkværdigst forekom mig Kakelovnene, alle af Leer og de
fleeste grønne, zirede med de forskjelligste Figurer, hedenske
og kristelige, flere vare forgyldte. — I et lille Værelse hang    [25]
Luchas Cranachs Kone, malet af ham, hun var aldeles nøgen,


5) Springvand] derefter er overstreget Da 7) Lakenwolf ɔ: Labenwolf 14) levende]
derefter er overstreget Bo 18) Ludwigs] derefter er overstreget begeisterter