H.C. Andersens dagbøger Tekst

Postgaarden for at reise kom han her hen; det var en meget
vakker Mand; han præsenterede mig for en Hr De Marée
(hvis Kone skriver Digte) hende og Datteren, samt en Dame
der skulde til Magdeburg vare meget glade ved at reise med
Digteren. Vieveg beklagede at Jensen slet ikke var Digter    [5]
og man savnede det især i Billedbogen. (Frokost nød jeg i en
gammel Viinkjælder.) — I Vognen var en rask ung Advokat,
Dr jur: Robert Degener fra Blankenborg, am Harz, han var
musikalsk, kjendte Hartmanns Navn og jeg forærede ham
derfor i Halberstad hvor vort Tøi blev visiteret og hvor han    [10]
forlod os, »Den danske Bonde og Kong Fr VI«. Han sagde
mange Complimenter og kjendte mig godt, som Digter; ligeover
for mig sad en berømt Maler Jordan. Conversationen
gik rask, Kjørselen elendig! over Halberstad kom vi i Morgenstunden
   [15]

Tirsdag den 10 November til Magdeburg en anseelig Stad
med Fæstningsværker. Jeg drak Caffe i Stadt Pedersborg (?)
og gik Klokken 7, med en Smule Jernbane-Feber til Jernbanen
for at kjøre for første Gang i mit Liv, med Damp. Jeg
syntes jeg gav mig her min Gud i Vold. Jeg var sammen med    [20]
en Mand der Aftenen forud var kommet med Elbdam[p]skibet.
(Igaar da vi foer ud af Braunsschveig saae jeg for
første Gang en Dampvogn, dog kun Røgen, den kom fra
Volfenbüttel og gik til Braunsschweig; det saae ud, som en
Raket der i lige Linie susede hen ad Marken). Idag prøvede    [25]
jeg det nu selv; — Nu har jeg en Forestilling om at Jorden
dreier sig, tæt ved mig bevægede Græs og Ager sig som det


4) til] derefter er overstreget Braunssch 11) Den] D først skrevet H 14) over]
derefter er overstreget Hal- 16) en] først skrevet er