H.C. Andersens dagbøger Tekst

hans Vane; engang naar han døer vil man der hver Nat
troe at høre en saadan Banken og da fortælle Historien om
hans Tilværelse. Sluttet mine Breve til Jette Hanck og Christian
Voigt. Kjørte med Excellensen og Hr Tømmermand
til Itzehoe til Excellensens Broder, som boer der, gjorte Vesit    [5]
hos Krogs. Stort Mandfolke Selskab til Middag, en Hr
Abel, som vist har havt en skjøn Tenor sang, Hennings,
som jeg kjender fra Nysø var med, Trepka, Grev Ahlefeldt;
Greven førte mig til Bords, gjennem sit Galerie af de thorvaldsenske
Værker, min Skaal blev drukket. Jeg læste Eventyr    [10]
for dem. Digteren Lobedanz skrev i min Stambog, (han
er gift med en forhenværende Tjenestepige, her paa Slottet.)
Et lille Værelse her er malet med indiske Prospecter, Palmer
og Blomster, paa Divanen staae duftende Hække og
Porcelains Figur, Venus, Mercur & Fugle i Bure sees mellem    [15]
det Grønne. — Da de Andre var borte, sad vi endnu og
sladdrede til Klokken 10½ (Der var imidlertid en stor Ildebrand
i Nærheden) Slottet her er blevet indtaget af Walenstein,
forsvaret af Skotter, Valenstein lod alle Mænd nedhugge,
og da Qvinderne, paa hans Befaling ikke vil[de]    [20]
vadske Blodet op bleve ogsaa disse nedhuggede. Villenschar
er en By tæt ved, hvor Anskarius skal have boet. — Greven
fulgte mig til mit Værelse og sagde mig kjærligt Lev vel! —
jeg pakkede ind.

Torsdag den 5 Nov. Oppe Klokken 6. Kjørte med fire    [25]
Heste og Tjener til Itzehoe. Tømmermand fulgte mig til


1) der] først skrevet da 3) Christian] derefter er overstreget Wulff 4) Kjørte]
foran er overstreget Middag stort Mandfo 7) skjøn] derefter er overstreget Th
13) med] derefter er overstreget I 15) Mercur] foran er overstreget Mars 21) Villenschar
ɔ: Willenscharen 22) Greven] først skrevet Jeg