H.C. Andersens dagbøger Tekst

til de smukke Døttre. Den unge Grev Bark kom mig smukt
imøde. Da vi vare i Hyby igjen fik vi en god Aftensmad og
jeg gik til Hvile.

Den 25 Juni. Slet Veir endnu. Kjørte til Børringe, som
eies af Grev Beckfries, hvis Søster er gift med Grev Bark,    [5]
han nedstammer fra Eleonore Ulfeldts Datter, (hun med
den øvrige Stam-Slægt paa smaae Kobberplader hang i et
Værelse) Veien gik forbi to Søer, den første med en lille
Holm mindede om Sorø-Sø, Regnen skyllede ned, det Hele
havde et skotsk Udseende. Vi kom gjennem en smuk Bøgeskov.    [10]
(Grev Lewenhaupt en ung Mand med rød Halstørklæde
bad mig til Stokholm). Jeg læste høit Mulatten; den
gamle Grev Bark behagede mig meget i Dag. Alt var herskabeligt.
Fra Vinduet var Udsigt til en Sø, paa en Tange
der, skal det Slot have ligget hvorpaa Dronning Margrethe    [15]
holdt Kong Albrecht fanget. Skrev om Aftenen til Fru
Bügel.

Den 26 Juni. Hele Dagen paa Hyby; begyndt paa Lamartines
Reise i Orienten. Spadseret paa Kirkegaarden og i
Landsbyen; givet Bønderbørnene Skillinger. Skulde bestige    [20]
en Høi og følte mig angrebet, saa jeg lod være. Mod Aften
kom Løvenhaupt og Informatoren paa deres Reise til Lund.
(Ved Frokosten havde vi Grev Beckfriess Besøg.) Om Aftenen
fortalte jeg Baronen og Baronessen om mit Ungdoms
Liv; fik Aal og Theevand.    [25]

Den 27 Juni. Regnveir. Kjørte i lukt Vogn til Lund; det
var raat og koldt, Vandet pidskede ind i Vognen; vi kom tæt


5) Grev] tilføjet over linien 7) Stam-Slægt] først skrevet Fam 8) Veien] foran
er overstreget
paa 10) et] tilføjet over linien 12) den gamle] tilføjet over linien