H.C. Andersens dagbøger Tekst

Torsdag 6 Juli. Regning 34 ½ Rdlr Rigsgjæld. Kom en
Time for tidlig paa Ångskibet, her var en norsk Professor
og Professor Schröder og Doctor Björlingson. Schröder gav
historiske Oplysninger om Egnen, vi seilede ned af Fyrisaaen,
saae Waxsala Kirketaarn og Danmarks Kirken, Thor er et    [5]
godt Skib, nu kommer der to nye til[,] Upland og Freia, dette
skal gaae hen og tilbage samme Dag. (Thor hedte før Sleipner).
De toge Veed ved Skokloster og vi steeg i Land, den
gamle Wrangel har bygget det lille, Sønnen, det store Slot.
Man kom ind i en Portikus med Portræt af Herman Wrangel    [10]
og alle hans Chefer, i 3odive Aars Krigen [...] under
ham. — Øverst oppe var Rustkammer her stode to Harnisker
udenfor, med Dukker i. Gik rundt om Kirken. En
norsk Landskabsmaler ombord. Melaren har 1500 Holme.
Her var nu stille, Vandet var graagrønt, Skoven sortblaae.    [15]
I Nærheden af Stokholm kom vi forbi Vertshuset Hessingen,
besjunget af Bellmann. Prægtig Vue af Stockholm. — Alle
Pladse optagne paa Dampbaadene Daniel Thunberg og
Norwall; tog Diligensebillet for 17 Rdlr Banko. Dahlgrens
Sang til mig staaer trykt i Freia. Tilbragte Aftenen hos    [20]
Boniers.

Fredag 7 Juli. Smukt Veir. Var i Riga-Kellare[,] hos Jansen,
hos Jacopsen, Melin, og Grill, talt med Carlsted og Dahlgren.
Besøgte Nicander. — Var hos Mamsel Bremer, som boer
paa Hörnet af södra Klara Kirkgatten og store Wättergrän.    [25]
Hendes Moder var en behagelig gammel Kone, hendes yngre


1) Rigsgjæld] derefter er overstreget (dyrt) 10) Portræt] først skrevet Portrætter
11) Chefer,] derefter er overstreget 1306 11) [. . .] papiret beskadiget
23) Melin] foran er overstreget og 24) Mamsel] M først skrevet F
25) Hörnet af] derefter er overstreget Vas 26) behagelig] b først skrevet v