H.C. Andersens dagbøger Tekst

1837.

Kjøbenh.: 20 [Juni]. Oppe Klokken 4. Deiligt Veir.
Reitzel forærede mig en Improvisator og et Lommetørklæde
over Sverrig. Luftet lidt kjøligt. Klokken 12 i varmt Solskin
i Helsingør. Var med Gad i Kronborg. En vaad, kold Taage,    [5]
kom, som Skyer fra Kattegattet. Det øverste af Kronborg
skjultes. Hveen et lavt Capri. Udsigt fra Boyes Have. Var
hos Olsen (lidt Patient.)

Onsdag 21. Deiligt varmt. Gik til Marien Lyst. Kullen
saae ud, som Brocken. (HavBlik). I Haven stod Statuer,    [10]
Bækkenslageren, Satyrer osv. — Var hos Joelsen der talte om
Parnassets Klippevei. Jomf: Cantor »elskelige Sjæl af et
Mandfolk«. Aftenen tilbragt hos Gads, med Olsen, Jürgensen,
Meyer og Thaarup. —

Torsdag 22. Hveen ligner lidt Capri. Konsulens Skildt.    [15]
Den portugiske Matros. Klokken 2 fulgte Jette og Drengene
mig ud. Den svenske Konsul gav mig Anbefalings Breve. —
Hofman og begge Rosenkilderne gik over med. Blikstille.
Marsvin, længer, end Baaden tumlede sig tæt ved. Skibene
seilede i Masse, midt i Sundet, som Kyllinger efter Hønen. —    [20]
I Helsingborg Soldaterne, særdeles smukke. Sproget klang
som Musik. Den ny Havn. Springvand paa Torvet. Boer i


14) Meyer] foran er overstreget og 17) gav] g først skrevet f 18) Blikstille]
først skrevet Blikstilh 20) midt] først skrevet i