H.C. Andersens dagbøger Tekst

1836.

Den første Juni 1836. Fra Kjøbenhavn. — Det var Skjær
Sommer, ja den skjar rigtignok, Vinden gik til Marv og
Been. Egnen mager og ludslidt, Kjøgebugt væltede Skum fra
det Blaae Dyb ind hvor Stranden spilte med spansk Grønt.    [5]
(Baron Gyldenkrone og Mine Guldberg) (Hotellet udenfor
Kjøge, med den blinde Kone og Drengen, som sang). at see
Kjøgehøns, kommer vist af, tænkte jeg. At i gammel Tid, da
Galgen stod udenfor Kjøbenhavn ved Kalleboestrand, kom
de, som hængtes, saa høit op at de maatte »see Kjøgehøns.«    [10]
(Det kunde være en Characteer egent, at ville derivere Alt.)
(Frøken Valentin fra Laalland, piquant) Tyven. I Rønnede,
Træk over Alt. Nu blev Egnen mere interessant. (Schneider
fra Theatret). Eensomme Hytter paa øde hede Toppe. Veirmøllen
kastede lange Vingeslag, (ved Kjøge gik Een med to    [15]
Vinger) Ussel halsbrækkende Vei. Rundtom paa hele Touren,
var Alt grønt, men jeg syntes at det kun var Øienforblindelse,
det syntes Sommer, men denne var slet ikke, min Forstand,
Følelse og hele Tilværen sagde: det er Vinter, det føler
Du jo gjennem dine to Frakker og din Sloprok. Kjøgebugt    [20]
syntes opfyldt med hvide Svaner, det skummede og brummede.
»Naar bare vor Herre vilde give noget Regn, — det


5) med] tilføjet over linien 6) Hotellet] først skrevet Hott 7) at see] tilføjet
over linien
13) Nu] først skrevet Først nu 13) mere] først skrevet ret