H.C. Andersens dagbøger Tekst

er en ækel skiden Kasse, den kongelige Loge smagløs. Da
Klokken var 8½, endte Stykket, Aftenen var smuk, jeg
spadserede paa den bryhlske Terrasse, nede ved Elben
brændte Blus i det klare Maaneskin. —

Fredag 18. Frygtelig Mavepine, skrevet [for] Philipsen til    [5]
Sonnenleitners, Birk, Ja[hn . . . .] Berti og Puerari. Deiligt
Solskin. — Afsked [med] Philipsen som kom her. Jeg gik
derpaa at besøg[e . . . .] Storck, der viiste mig sit smukke
Alterblad, Chr[istus], som bryder Brødet. Konen ret vakker.
— Været [i Billed-]galleriet, hvor skident saae det ikke ud.    [10]
Deilig [. . . . . . ] er Madonna, Barnet Fornuften selv, Englene
yn[dige, dog] bliver mig hendes Drapperie for svært. —
Kjærligh[eds . .]ven Amoren støder bag paa er gemeent
[Hvor] langt bedre saae jeg ikke nu Skjønheden i Coregg[ios]
Nat. — En ækel Copie af hellige Cicilie hang der [. . . .] St.    [15]
Sebastian af Coreggo, &. Efter Bordet besøgte [jeg] den
gamle Tiedge, Uranias Digter, en venlig Man[d,] han læste
for mig et Stykke af sit sidste Arbeide i [. . . .] (9 Bind af
hans Skrifter) hvor han taler om den danske Kon[g]e,
der sender sine Børn, Kunstner[ne] ud at see Verden. — Han    [20]
holdt uendeligt af Caroli[ne] Amalia, viiste mig hendes
Mode[r]s Portræt og ba[d mig] bringe sin underdanige
Hilsen. — Jeg spadserede [i den] kongelige Have, der har en
smuk Udsigt til Byen og hen med Elben mod Meisen. — Da
jeg kom hjem fandt jeg vor Ministers Kort, han havde    [25]
været at besøge mig. Om Aftenen var jeg indbudet hos ham,


5) [ ] i linie 5-18] hul i papiret 19) Kon[g]e] ms. har Kone 20) [ ] i linie
20-22] hul i papiret 22) Mode[r]s] ms. har Modes 23) [i den] hul i
papiret