H.C. Andersens dagbøger Tekst

Skulptur var Canovas (!!!) Ariadne i Frankfurt. Tydskfæ!
For 100 Daler dansk har jeg idag faaet 23 hollandske Dukater
og 2½ Zvanziger, dersom jeg kunde bringe alle til
Kjøbenhavn profiterede jeg altsaa over 4 Daler dansk, saa
ringe staar Guldet her imod hjemme. Temmelig udmattet,    [5]
saa jeg maatte blunde lidt paa Sengen, gik derpaa i Volksgarten
hvor der hver Aften er Musik, fra Terrassen saae jeg
ud til Josephsdo[r]ph paa Bjergene, Folk spadserede i Haven,
hvor den smukke Musik lød. Jeg gik i Daums Caffe, drak
et lille Glas Punsch, læste franske italienske tydske og ungarske    [10]
Blade, medens en Døvstum sad og talte med Grimasser
og Fingre lige over for. —

Løverdag 5 te . Meget varmt. Spadseret ud af Porten. Besøg
hos Manheimers, Konen behager mig nu meget lidt,
hun synes særdeles ordinair. — Travet om. Var i den lumre    [15]
Aften, der havde Siroko Luft, i Volksgarten, tegnede en
Udsigt derfra, spadserede om og hørte Orkestret spille af
Norma medens jeg spiiste Gefrornes; fik Idee til »Tante og
Broderdatter«, en Pendent til »der Soldat ganz alein«. —
Drak min Punsch og støvede op og ned af Gaderne. —    [20]

Søndag 6 te . Uforskammet Vadskerregning! Meget varmt.
— Var i Politiet og fik mit Pas viseret, besørget det til
den danske og preusiske Minister og da i trykkende Solhede
ind i en tæt pakket Geselschaffts Wagen til Hitzing. Her
gik jeg nu til Digterinden Fru von Weisenthurn, hvem jeg    [25]
ikke traf sidst da Sonnenleitner var med; hun kom mig
særde[le]s venlig imøde, det er en smuk, gammelagtig Dame,


1) Frankfurt] først skrevet Frankfurd 7) Terrassen] først skrevet Therrassen
22) Politiet] først skrevet Politien