H.C. Andersens dagbøger Tekst

og ældre Mestre vare med og da de havde faaet
Ordenen, den romerske Bajok, en Kobberskilling, bar de
ogsaa den. — (gik ene hjem Klokken 11½); fik Brev fra
Voigt.

Tirsdag 19. Gjorte Chiaveris Bekjendtskab og besøgte    [5]
Poulsen, hvis Frue jeg maatte tale fransk med. — Der manglede
33 Scudo i mine Penge fra Chiaveri det gjorte mig varm,
da jeg ei paa Stedet havde talt dem, jeg løber der hen,
han havde taget Feil sagde han. Petsholdt kommet fra
Landet.    [10]

*Onsdag 20. — Ved Raphaels Beens Fremtagelse, havde
Maleren Camuccini faaet Eneret paa at male Gravstedet;
Horaz Vernet vidste det ikke og tog Blyanten for at ridse
det af, et Slags pavelig Poletie forbød ham det, han blev
forundret og sagde roligt, »men efter Hukommelsen tør man    [15]
dog hjemme gjøre sig en Erindring derom,« dette kunde man
intet sige til. — Fra 12 Middag til 6 Aften malede han sig
nu et smukt lignende Oliemalerie, han lod nu gjøre en Plade
for at trykke den, men den blev tagen under Beslag, han
skrev nu et heftigt Brev at han før 24 Timer forlangte den    [20]
tilbage, da Kunsten ikke som Salt og Tobak kunde bringes
under Monopol, da han fik den brød han den og sendte
den med et høfligt Brev til Camuccini og viiste ham at han
ikke til hans Skade vilde benytte sig deraf, C fik den godt
sadt sammen igjen og leverede den atter med et venligt Brev    [25]
og opgav ganske at udgive sin Tegning, nu fik Enhver Lov
til at tegne Graven. — Herts er ariveret i Aften.

Torsdag 21. Imorges paa Caffeen var jeg den første Danske


13) vidste det] derefter er overstreget g 22) brød han den] den først skrevet det