H.C. Andersens dagbøger Tekst

forlod een Vogn styrtede de over en anden, der var et særdeles
smukt Tiggerbarn, med friske Kinder, noget mørke,
kulsorte Øine og hvide Tænder, hun var kun i en Særk og
løb over en Fjerdingvei med Vognen, hendes begsorte Haar
fløi om de smukke Skuldre. Da vi kom til Florents bleve vi    [5]
alle forbausede det saae ud som en lille skiden By, en hæslig
Port og en fattig, snever Gade, jeg kunde længe ikke forvinde
det Indtryk Byen gjorte paa mig. Vi toge ind i »Pension de
Shwitz« og dovnede os om Aftenen. (Vi foer gjennem frugtbare
Egne, saae flere Slotte og Byer, til eet gik en lang    [10]
Cypres Alée. Skove af Oliven og Penier vexlede med hinanden.
Ved Byens Port vilde de igjen bestikkes for ei at vesitere
vi gav dem kun en Poul, de bleve vrede og gav os den
igjen).—

Onsdag den 9 October Med Leietjeneren travede vi paa    [15]
Posthuset hvor ingen Breve vare. Piazza granduca var ret
smuk med Marmorstatuer paa Gaden. — Gaarden en Qvadrat
med Colonner. Vi fandt Kobberstikker Sonne der travede
med os lidt. Vi vare paa Le Museo d'istoria naturale,
det siges at være det smukkeste som existerer. Her var i Vox    [20]
ganske ypperligt det menneskelige Legeme i alle Enkeltheder,
frugtsommelige Koner & & Dernæst Mineraler Insegter og
Blomster. De udstoppede Dyr vare derimod meget ubetydelige.
— Fiske, et Bibliotek. — Desuden en Afbildingen af Pesten,
forraadnede Legemer laae paa Gaden, blaae grønne Liig som    [25]
spæde Børn hang ved Brystet. Orme aad dem og Rotter
løb om med de afrevne Dele, det var meget vemmeligt. —


10) lang] foran er overstreget Myrthe Allee 12) vesitere] først skrevet vesiteres
18) Colonner] først skrevet Coll 27) med] først skrevet paa