H.C. Andersens dagbøger Tekst

lidt ondt at forlade Frankfurt, fra Mains har jeg lovet nogle
af mine Digte i tydsk Oversættelse til Redakteuren af Frankfurter-Didaskalien.
Klokken i reiste jeg med Pakvognen til
Mains, det var en brændende Hede, Helgenbilleder og Kors
stode ved Veien, i Landsbyerne vare saare mange Vertshuse.    [5]
— Jeg drak her »Ebfelmoest«, en Frankfurter var med, han
viiste megen Forekommenhed og Venlighed. — Vi kjørte gjennem
Hochheim, hvor den bekjendte Hockheimer voxer,
»am Dom«, en lille Kirke. De vare ved at binde Rankerne,
men der var ei et grønt Blad at see, rundt om laae Egnen    [10]
Foraarsfrisk. Mains flød saa guul, men grøn og klar kom
Rhinen som et Baand, vi kjørte gjennem Kassel over den
store Flydebroe, hvor man tog mit Pas; jeg logerer nu im
Reinischen Hoff, tæt udenfor mine Vinduer flyder Rhinen.
Jeg har spiist Haresteeg og Salat og drukket en halv Flaske    [15]
Bodenheimer. — Det er fuldkommen en Sommeraften. Dampskibet
kom nu forbi, fra Strasburg der vare mange Pasagerer.
— Poplerne havde en deilig, paafalde frisk grøn Farve.
Fuldmaanen staaer op paa hiin Side Rhinen og kaster en
Guldsøile hen [over] Flodens Flade, Frøerne qvække, Folk    [20]
spadsere, jeg dovner mig — men kan slet ikke sværme, drømme,
Gud veed hvad jeg vil have, for at være glad! O Eduard
var Du her. —

Søndag den 5 Mai! Der var Musik og Lystighed i Aftes
under mig, jeg havde saa mange Tanker, saa jeg egentligt talt    [25]
kun blundede om Natten; Klokken henved 5 var jeg oppe
og gik henved 6 ombord paa Dampskibet: »Stadt Mains«,


12) Kassel ɔ: Kastel 17) Pasagerer] først skrevet Pagagerer 27) Stadt] S
først skrevet M