H.C. Andersens dagbøger Tekst

paategnet, thi i denne uroelige Tid, maa man selv fremstille
sig der. Ligefor laae endnu en gammel Bygning, hvor der
stak Oxehovedskeletter ud af Vinduet; det var Oxer der ved
sidste Keiserkroning her vare stegte hele. I Fontainen foran,
der nu sprang med Vand, sprang med Viin. — Pigen siger mig    [5]
at her er megen Skræk og Uroe endnu; derudenfor mine Vinduer
ligger Vagten, hvor Studenterne den 2 den April overfaldt
og dræbte Soldaterne; jeg saae i Dag flere Studenter sidde deroppe,
Een skal hedde Freieisen. — Paa Gaderne gaae Patrouilier
den hele Nat; Vagtild er paa Veien til Mains, der i Uroes    [10]
Tilfælde strax kan tændes, for at der kan komme flere Soldater.
Betalt 1 Thaler preusisk med Posten imorgen til Mayns.

Løverdag den 4 Mai. — Deiligt Sommerveir, oppe Kl: 6½.
— Henved 9 kom Courlænder til mig, vi gik da ud af Porten
til Baron Rotschilds Have, Lyststedet er anlagt i Østerlandsk-Stiil,    [15]
Alt var grønt og fuldt af Blomster, der var smukke
Drivhuse og Paafugle-Fasaner. Alt var førsteligt, siden gik vi
til den første Tenorsanger Schmetzer; en ung, venlig Mand,
der var strax saa god at synge for mig hele Uhlands smukke
Digt: »Sänger-Fluch«, han talte om at komme til Kjøbenhavn,    [20]
ønskede her at gjøre mig bekjendt med BladRedacteuren
og kjendte mig af Digtet: Det døende Barn. Vi gik
over »Rossmarkt« bekjendt af Hoffmanns Meister Floh og
ud af Porten til Aloyes Schmidt, som var særdeles forekommende
og bad mig tilsidst skrive en Operatext for ham, han    [25]
ønskede ret noget af et ungt fyrigt Gemyt; i min Stambog
skrev han noget af sin Valerie, Courlænder har componeret et
Stykke til mig af min Juni-Maaned. Det gjorde mig ordentligt


4) her] derefter er overstreget kunne el. lign. 6) endnu] først skrevet endnue