H.C. Andersens dagbøger Tekst

. . . . . . . .] var med ved Tabel d'hote. Spadserede med Petit,
men min Kasse satte mig i daarligt Humeur.

Torsdag den 23. Min Regning var kun 7 ȋ 11 ß Banko,
altsaa har jeg endnu 1 Species og 1 ȋ 4 ß Banko, det er da
nok til Kjøbenhavn. Veiret er smukt! gid det saaledes vil    [5]
blive ved. —

1832.

[Fredag den 22 Juni.] Med Dagvognen. Der var to Mad[ammer
de]r fortalte hinanden de frygteligste Histo[rier
om] Dagvognen, den var væltet Dagen forud. [Den] havde engang    [10]
kjørt et Barn over osv, vi kunde vente alting, herved kom
de til at tale om Elendighederne i andre Lande, og hvor lykkelig
vi i Grunden vare (NB naar vi kun ikke kjørte med Dagvognen)
den ene havde en lille Dreng med, der et Par Dage
forud, første Gang var kommet til Kjøbenhavn, havde her    [15]


6) derefter følger en blank side, hvor følgende notater er nedskrevet

Est ist gescheen es ist gesch[een]
Ich habe den götlichen Kuhstal gesehen

Ich habe gelesen :/:
Es ist ein Ochs im Kuhstal gewesen. —

Man siger Slettens Søn, har ei Hav, ei Bjerge,
har han ikke Himlens Blaae og Skyernes svømmende Fjelde. —

8) [ ] i linierne 8-10] hul i papiret