H.C. Andersens dagbøger Tekst

tiltales af Baggesen fordi han roser ham, men B finder sig
fornærmet derved da Rahbek roser Alle, de ere hans Duusbrødre
& — Kom iseng Klokken halv 12, tog Morphinsaft
mod Hosten.

Onsdag 9. Morphinen maa have virket stærk, jeg havde    [5]
deilige Drømme og især een behagelig hvor jeg flink og freidig
var til Examen og Meisling traadte ind og jeg erklærede at
han maatte ikke høre mig blive examineret thi da vilde jeg
føle mig saa trykket at jeg svarede dumt, som jeg da ogsaa
gjorde, lidt efter spadserede jeg med Meisling, han kom med    [10]
sin Slags Humeur, jeg følte mig freidig og frisk, vi kom snart
i Tale om Kunst og alt Smukt og bleve til sidst særdeles
Venner, han syntes at vurdere mig og jeg ham. Da jeg vaagnede
var jeg ganske glad ved den forsonende Drøm. Det var
imorges saa mørk, Regnen strømmede ned, at jeg troede at    [15]
det var tidlig Morgen, jeg saae paa Uhret og Klokken var
eet Qvarteer til Elleve; men, jeg kom da ihast i Klæderne,
slugte min Thee og fik før jeg blev ordenligt klædt paa
Besøg af min Barbeer. Idag er første Møde af Indbyderne
til min Statue, de samles hos Melchiors. Grevinde Holstein    [20]
kom efter Forsamlingen hos Melchiors og fortalte mig her
om. Der vare næsten Alle samlede paa Fru Bloch og Frøken
Ørsted nær. — En engere Comitee blev nedsat som faae Besværlighederne,
de tre som faae meest at gjøre blive Meldal,
Melchior og Bille. — Det havde været en livlig Forsamling.    [25]
Mod Aften fik jeg tredie Correctur af Slutnings Bemærkningerne
til Eventyr og Historier, heller ikke der var endnu rettet
hvad jeg allerede havde bemærket i første Correktur, der var


1) tiltales] først skrevet angribes 21) her] først skrevet om