H.C. Andersens dagbøger Tekst

Stykket synes af en Begynder, Sproget plat og Handlingen
for spredt, jeg kom, under Læsningen, til at tænke paa Holbergs
Ulysses.

Fredag 23. Følt mig meget plaget af Gigt og Slim, den
sidste var i Dag ganske voldsom, saa at jeg var ved at kaste    [5]
op. Besøg af Nicolai Bøgh. Besøg af Sigurd Møller, som jeg
skrev en Anbefaling, der med Rasmus Nielsens skulde skaffe
ham Understøttelse af Ministeriet. Middag hos Peter Koch
(hans Moder Fru Koch er i Besøg hos den anden Søn ovre
i Randers). Brev fra Frøken Holm, et opskruet, fortvivlet    [10]
Brev fordi jeg ikke havde syntes om hendes Smaafortællinger.
(Hos Koch sammen med Digteren Richard, samt Wilhelm
Rode og hans Fader.) Igaar Nat Krampe i Benene.

Lørdag 24. Drømt jeg var i Fængsel uden at vide hvorfor.
Gigt og Skjæren i Livet. Skrev til Frøken Holm et Brev med    [15]
min Forundring over den Maade hun tog Sagen paa, da jeg
slet ikke havde afviist hende koldt, men snarere opmuntrende.
Brev fra Frøken Bjerring, ogsaa det var klagende, at
hun ikke havde faaet Brev fra mig i mange Uger. Sendte
hende i Krydsbaand, den illustrerede Tidende hvor Theatret    [20]
er afbildet udenpaa, samt en Photografi af mit Værelse. Besøg
af Musikeren Bendix med sin Kone, født Pedersen. Han
bragte mig en Billet til sin Concert imorgen. Jeg er hjemme
hele Dagen lidende af Gigt og af Smerter rundt om i Legemet.
Gider ikke arbeide.    [25]

Søndag 25. Graaligt Veir. Foræret min Concertbillet i Dag
til Robert Henriques; kom meget træt hjem fra Barbeer og
Haarskjærer; Besøg af Dr Collin, derpaa af Dr Professor
Hornemann. Sendte min Bydreng Emilius hen i Bredgade,
for at høre om Hr Frost var der i Hotellet endnu, men    [30]