H.C. Andersens dagbøger Tekst

den Kamm[er]raad Jonas som vilde at jeg skulde skrive for der
»Bazar«, og lovede mig stort Honorar. Jeg beklagede mig
over at Referenter feil omtalte Samtaler med mig og bad han
vilde forskaane mig. Besøg af den unge Maler Zahrtmann.
Spadseret, kort før Middag, i det varme Solskin i Havnegade.    [5]

Torsdag 24. Kjørte med Sporvogn til Fotografen Hansen,
for hvem jeg skal sidde Lørdag Kl 11. Gik fra ham til Sporvognen
i stærk Blæst og kjørte til Rosenvænget. Det var koldt og
blæsende da jeg gik der. Besøgte Admiral Wulff. Middag med
Henriques hos Melchiors, kjørte i Melchiors Vogn hjem hen    [10]
mod Klokken 8. Brev fra en Forfatterinde Frøken Cecilie
Holm. I Formiddags Besøgt Componisten Gade. Besøgt Dr:
Studsgaard, han lod Dr Theodor Collin kalde, som i Dag er
fløttet ind fra Hellebek. Theodor fulgte mig nu hjem. Brev fra
en Forfatterinde Cecilie Holm.    [15]

Fredag 25 Vexlende Veir, Regn og Blæst, Solskin; mit Befindende
ikke saa godt som i de andre Dage. Sendt Brev til
Frøken Holm. Meget uroligt hver Morgen, ved nogle trippende
Børn lige over mig. Gaaet hen til Collins Kl 2 netop da
Fru Collin og Jonas fløttede ind. Iaftes bragte Ministeren    [20]
Cramer 115 Rdlr fra Amerika og Brev. Iaften Besøg af Nicolai
Bøgh, som nu efter sin Hjemkomst fra Italien havde
læst Improvisatoren og var henrykt i den.

Lørdag 26. Solskin. Gik Klokken elleve til Hoffotograf
Hansen og blev der, tandløs, som jeg er fotograferet i Cabinets    [25]
og i enkelt Kort-format. Var inde hos Collins hvor de
vare ilav med at ordne deres Stuer. I Nat havde jeg en underlig,


6) Torsdag 24.] tilføjet mellem linierne, med en henvisningsstreg ud til marginen
7) til Sporvognen] først skrevet ud til