H.C. Andersens dagbøger Tekst

bort fra Slesvig med sin Kone var der. — Fru Lund læste for
mig en lille italiensk Historie: Veronicas Sorg hun har nedskrevet,
den var meget kjøn og anderledes end den Novelle
Bergsøe iaftes læste, »min første Drøm i Rom«, der var en
Slags Loppehistorie og mindede om Hofmann. Besøg af Jonas    [5]
Collin, vi talte om en muelig lille Reise ud for at forfriskes. Vi
talte om mange andre Rørels[er] og Livs Forhold; han er
blevet en rigtig sund og trofast Natur. — Harriet er taget ud
til Teglgaarden. Fru Drevsen ude paa Christinelund har andendags
Koldfeber. Om Aftenen læste Fru Lund een af    [10]
Turgenjevs Fortællinger, den om Søeofficeren der kommer
paa Bordel, bliver bestjaalet og saaret, jeg erklærede den for
ækelt og ikke at læse høit for unge Damer. Selv læste jeg forud
Hønsegrethes Historie.

Løverdag 29. Den væmmelige Drøm jeg ofte drømmer om    [15]
et Barn der sygner hen ved mit Bryst og bliver kun en vaad
Klud, plagede mig men i Morgenstunden havde jeg en deilig
Drøm, kun eengang før drømte jeg Lignende, jeg havde en
uendelig deilig Sangstemme og kunde i Toner udjuble hver
Tanke. Her var en Søster til General Christensen i Nev York,    [20]
hun gav mig sin Broders Adresse. Jeg besøgte Fru Lind som
var henrykt over mit Brev til Amerika. Jeg gik nu ad Gaden
om til Admiral Peter Wulff, han syntes det Skrevne var ikke
venligt nok mod Amerikanerne. Mødte Eckardt som vilde
besøge mig. Sendt Correctur og Brev til Møller. Afskrevet den    [25]
engelske Oversættelse Bille har sendt mig af mit Brev til Redacteuren
i Philadelphia om Pengeindsamlingen til mig. Veiret
smukt. Solskin.


1) Slesvig] derefter er overstreget var der nu var 10) een] først skrevet den