H.C. Andersens dagbøger Tekst

til en Videnskabsmand, men ikke denne gaaer med
et af de Kongelige Skibe der ledsager Kongen, hvem Rosenberg
jo altid skal have talt haardt om.

Tirsdag 28. Varmt Veir. Sendt Brev til Grevinde Holstein
paa Holsteinborg. Fru Drevsen er med sin Søster Louise Lind    [5]
paa Ellekilde; der er nu ogsaa Eduard Gottlieb og Theodor,
altsaa 5 Sødskende. Her spise vi Klokken henved halv 7 da
Melchior først kommer herud henimod sex og da skal han
først Bade. Iaftes da jeg kom var her Brev til mig fra Frøken
Mandelstern i Rusland, fra Eckardt paa Rosenvold, en trykt    [10]
høist rosende Kritik paa hollandsk over mig og mine Eventyr,
et Portræt af mig fra Sverrig om at skrive mit Navn paa
samme da, det skal udkomme. — Igaar følte jeg Sengen kold
og klam i aften er den bedre, men jeg er slet ikke søvnig. Besøg
af C Reitzel, som fra sin Badereise har bragt mig »Engelen«    [15]
i Biscuit.

Onsdag 29. Meget varmt; stærk slim Hoste og Gigt. Sendt
Brev til min Vaskekone Preuss. Besøgt Conferentsraad Drevsens
og Capitain Bøytners. Fik Brev fra Mathilde Ørsted i
Hellebek, det kom fra Bregentved hvorhen det var sendt.    [20]
Klokken blev i Dag over 6½ før vi kom tilbords og jeg
kunde aldeles Intet nyde til Aften. Klokken 10 gik jeg op.
Søen lugtede afskyeligt saa at jeg maatte lukke i Vinduerne og
sad da halv afklædt og vegeterede til Klokken 11 da fik jeg
Appetit og afspiiste af mit Smørrebrød til Natten.    [25]

Torsdag 30. Sov ret godt men havde en flau Drøm om
Meisling, Lunds og Erik Bøgh hvor jeg stod forknyt og keitet.
Seent kom jeg op. Ved Frokost Bordet var den engelskfranske
Mdmselle Simonsen som med sin Enkemoder er her ovre og
den unge pyntede Pige her i Besøg, meget talende og i Væsen    [30]