H.C. Andersens dagbøger Tekst

Rosen fra H. M. Enkedron[nin]gen Spørgsmaal
om mit Befindende, og Tak for Bogen. Nu kom en egenhændig
Skrivelse paa smukt dansk fra vor Kronprindsesse
med Spørgen til min Sundhed og Tak for de nye Eventyr;
saa kom Grevinde Holstein med Fru Castenskjold, denne    [5]
havde faaet Brev fra Prindsesse Thyra om personlig at gaae
til mig. Opad Dagen kom Hofmarskal hos Kongen Oxholm
for at see og tale med mig, han skulde kjøre ud til Fredensborg
og vilde da gjerne meddele at han selv havde været hos
mig. Fra gamle Arveprindsesse Caroline (Fr VI Datter)    [10]
kom nu ogsaa Bud. Maven har i Dag stærke Udtømmelser,
Maden, især Brød, smager mig ikke godt. Etatsraa[d] Collin
været her ligesaa Jonas Collin, og I P. E. Hartmann

Tirsdag 3. Da jeg Kl 11 kom iseng, døssig af Chloroformolie
om Livet fa[l]dt jeg isøvn og drømte at jeg vaagnede og    [15]
og fandt Stuerne pyntede [med] Blomster. (J[eg] fik iaftes
en kolosal pragtfuld Bouquet ved Fru Wanda Danneskjold
sendt mig fra en Beundrerinde, som nyligt havde læst mit
Livs Eventyr,) denne Bouquet udfoldede sig i begge Stuer
og jeg sagde: det er for meget kjære Fru Melchior De er for    [20]
god mod mig og lidt efter drømte jeg at jeg igjen vaa[g]nede,
her var pynteligt men uden Blomster. »Her var smukkere
før, men dette er ogsaa smukt«. Endeligt vaagnede jeg
nat[u]rlig og følte mig ret vel, men uden Glæde som før;
da jeg næste Gang vaagnede havde jeg Neuralgi i Mellemgulvet    [25]
og ved næste Opvaagnen Qvalme. Klokken 9 stod
jeg op og fik snart Besøg af Kammerherre Carstenskjold og
Frue, han skulde ud til Fredensborg og vilde da kunde fortælle


15) fa[l]dt] ms. har fandt 18) en] først skrevet den