H.C. Andersens dagbøger Tekst

skal anbringes i en Pension i Vevay eller i Lausanne. Veiret
smukt og stille.

Torsdag 19. Telegram fra Malmø, mælder at Kong Carl
den XVI er død der iaftes Klokken 9. Telegram fra Kiel
at Melchior i smukt Veir i Nat er naaet derhen Kl 6 imorges;    [5]
nu blæser det meget stærk og er Bygeveir. Iaften opføres i
Casino atter »Hyldemoer«. Opad Dagen Besøg af Grevinde
Holstein. Vi spiiste i Dag Klokken fire for Annas Skyld, der
ved vor sædvanlige Spisetid Kl 6 i den sidste Tid faaer
Asthma. Kl 8, da jeg længtes efter Aftensbordet kom Jøncke    [10]
og hans Kone, vi kom i Uenighed ved at tale om Frøken
Hansteen der ræddede Barnet fra at drukne. Fru Jøncke
sagde at hendes Svigerinder havde været Øienvidner og seet
hende springe ud efter at Barnet var ræddet, jeg blev hæftig
og foreholdt hende Moderens egen Forklaring.    [15]

Fredag 20. Sov daarligt, drømte ubehageligt. Jeg var i
Trængsel, Oprør Politiet tog mig der Intet havde gjort, jeg
kom i Fængsel! hvorfra dog disse Phantasier. Har jeg levet
i et andet Menneske, været fængslet uskyldigt; altid har jeg
Fornemmelsen af at være uskyldig. Kl 11 var jeg her i Byen,    [20]
kjørt ind med Louise, jeg vilde op i min Valgkred[s] (Anden)
og stemme i denne uhyggelige bevægede Tid, jeg troede jeg
hørte til sjette (der samledes i Casino) men jeg hørte til anden
(Slottets Ridehuus) der var Professor Brix, jeg kom halv
12, han var valgt uden Strid og Modkandidat. Skrækkelig    [25]
Strid i Casino, Bille maatte søge ud af Vinduet. Om Aftenen
ventede man Uroligheder, men det blev ved »syngende Skarer


12) at drukne] at først skrevet d 23) hørte til anden] hørte først skrevet hører
24) jeg kom] først skrevet han var