H.C. Andersens dagbøger Tekst

imorgen paa Holsteinborg; førte dem om paa Taarnet, stærk
Blæst. Om Aftenen Conversation med Otto om Theater,
Skuespillere & — Brev fra Jonna Stampe paa Christinelund.

Tirsdag 27. Brogede Drømme, at jeg læste for Amerikanere
&. Brev fra Bodil Holstein at hendes Fader netop kom    [5]
den Time jeg havde meldt mig og han tog bort om Eftermiddagen,
saa at Mama ikke kunde tage mod mig; jeg skrev
Brev tilbage til Bodil. Sendt Brev til Componisten I. P. E.
Hartmann. Til Middag tog Otto Scavenius over til Holsteinborg,
Greven var allerede afsted til Vælgermøde i Skjelskjør.    [10]
Om Aftenen ventede vi en svensk Oberst som skal komme her,
indbudt af Otto, han tegner hans Heste til et svensk Værk.

Onsdag 28. Klokken blev i Nat halv eet før den svenske
Herre kom; først ved Frokostbordet saae jeg ham, han er en
ældre (ikke som de sagde gammel) Mand. Et ret behageligt    [15]
militairt Ydre. Veiret er varmt og smukt. Sendt Brev til Boghandler
Carl Reitzel. Har fra Bibliotheket hentet »det Kongelige
Speil«
paa Dansk og Latin og læser deri. — Til Aften,
som hver Aften herude, træt og tidlig iseng uden at kunne
sove. Brev fra Frøken Heincke som er i Oberammergau og    [20]
reiser lidt til Nord-Italien. Brev fra Anna Bjerring og fra Fru
Melchior.

Torsdag 29. Sendt Brev til Anna Melchior, deri Blomster
til Fru Melchior; Regnveir hele Dagen; jeg var ikke ude
i Luften før efter Middagsbordet, da Otto og Obersten kjørte    [25]
til Borreby. Fik Ideen til de Grundlag i Livet, Stamtræ,
Penge og Geni, men kunde ikke ret magte og forme det.

Fredag 30. Solskin Luzie Castenskjolds Fødselsdag. Lavet


7) jeg] først skrevet da 28) 30] først skrevet 29