H.C. Andersens dagbøger Tekst

fra William Bloch, han havde i forgaars hos Melchiors hørt
jeg var paa Basnæs og skrev nu strax; det var saa hjerteligt
og taknemligt, at jeg blev glad ved nu at bedømme ham anderledes
og ikke havde udtalt hvad jeg nedskrev ovenfor.
Brev fra Viggo Drevsen til Tak for mit Lykønsknings Brev    [5]
til ham i Anledning af Forlovelsen med Louise Collin; han
talte om Einars Sinds Tilstand, men vilde ikke nedskrive den,
mundtligt vilde han meddele om den. Fru Scavenius og Frøken
Bernard kjørte i Skoven, jeg vilde helst være hjemme og
drev om i Haven.    [10]

Onsdag 12. Sov urolig; ubehagelige Drømme; gamle Collin
kom ikke hyggelig for i disse, men Alt er mig uklart.
Smukt Veir. Brev til Mathilde Ørsted. Fortalte til Aften, paa
Fransk, Frøken Bernard, Keiserens nye Klæder og hun forstod
mig. Lille Berthe var herovre fra Borreby, ligesaa Forvalter    [15]
Faebriciuss lille Datter Marie, de sad med tilbords.

Torsdag 13 Tidligt paa Morgenen smukt Solskin, senere
graat. Spiiste varm Frokost og kjørte lidt før to fra Basnæs,
Fru Scavenius vilde over til Borreby og derfor gik Vognen
denne lille Omvei; hun steeg der af, Lars fulgte med til    [20]
Skjelskjør til sin Kone der. Det blev Bygeveir, Torden stod
over store Belt; der faldt lidt Regn. Klokken fire var jeg i
Korsør, spiiste kogt Rødspætte; kjørte Klokken fem med
Banetoget, kom ved Slagelse i Vogn med Jægermester Barner,
vi talte om gamle Dage da vi mødtes paa Gisselfeldt. I Roeskilde    [25]
kom jeg i Toget fra Vordingborg i Vogn med Fritz
Moltke Bregentved. Talte paa Banen med min Gudsøn
Christian Christoph Holstein og Lieutenant Wedel som


19) Vognen] først skrevet vi 23) med] først skrevet og