H.C. Andersens dagbøger Tekst

Vogn til at kjøre om, den jeg ikke modtog; det havde forresten
været mig en heel Anstrængelse i det varme Veir at
gaae derhen, fik nu Vogn til Hotellet, tog derpaa i Timeviis
en lignende og kjørte hen til Ipsen der boede i № 7 ligeover
for Huset № 2 hvor vi om Formiddagen havde søgt    [5]
ham, men han var ude og hele Etagen tom; jeg blev ærgerlig,
det hele Udbytte af denne Timekjørsel var at jeg rev
en lang brændende Ritze paa min høiere Pegefinger. Blev
hjemme om Aftenen iseng Klokken halv 10.

Mandag 22 Oppe først Klokken halv 9. Sendt Brev til Fru    [10]
Melchior. I Nat drømt flere hæslige Drømme, (mistet mit
Tøi, mine Tænder, bidt af en Hund; Alt drømt.) I Galleriet
hvor jeg maatte betale 1 Thaler for vor Indtrædelse, viiste
[jeg] Bloch de mærkværdigste Billeder, men følte mig svindel
og noget nerveus, saa at jeg efter en halv Time gik bort.    [15]
Middag hos Fru Raasløff, [der] først kjørte os ud i »grosse
Garten« der stod frisk Grøn med blomstrende Frugt[t]ræer
og høit Græs. Ved Middags Bordet traf vi Hübner Directeur
ved Musæet som gav os fri Adgangskort der til, desuden Violoncelisten
Grützmacher som var aldeles opfyldt af Häggs    [20]
musikalske Begavelse. Jeg var saa livlig talende at jeg tilsidst
følte mig næsten ødelagt af Træthed, kjørte hjem og tog ikke
i Theatret hvor ogsaa Operaen Martha var blevet forandret
til to smaa Lystspil.

Tirsdag 23. Deilig varmt Solskin. Paa Veien til Banquieren    [25]
for at bytte Penge blev et stærkt Tordenveir. Lynene lyste.
Gik i Galleriet og kjørte Klokken halv to ud til Beaulieu i
Wielandsgade № 6. Vi bleve begge hjerteligt modtagne og


3) gaae] g først skrevet k