H.C. Andersens dagbøger Tekst

Onsdag 12. Med Dampskib til Götheborg reiste Hägg
imorges Klokken 8. Jeg viftede fra Altanen Kl ½9 da Skibet
gik forbi; jeg viftede da for tre, mindst for det sidste og dette
var nok det rette. Gik ind til Fru Bloch og saae hendes deilige
Dreng Poul. Det var glødende varmt da jeg gik tilbage   [5]
i Haven langs Plankeværket og Roserne. Siden kold Blæst.
Besøgt Linds og traf Fru Lind, Ingeborg og Anna. — Idag er
Pouline Drevsen født Bøytner kommet her fra Norge med 5
Børn, to ere her stadigt. —

Torsdag 13 Stod op Klokken ¾ til 5 og kaldte paa Carl   [10]
og Emil som skulle til Examen; gik igjen iseng og drømte om
at jeg skulde examineres af Meisling ved Kongehusets Besøg,
jeg vilde ikke, da jeg vidste [at jeg] ikke kunde oversætte
Latinen og vilde da blive leet af, saa vaagnede jeg. Kjørte
ind til Wilken Hornemann og spurgte om han vilde vaccinere   [15]
mig, han vilde hverken raade til eller fra. Han havde ikke
Vaccine uden paa Glas og den duede ikke, raadede mig derfor
at gaa paa Tirsdag hen i »Phønix« hvor der var offentlig
Vaccine og Etatsraad Hansen vist vilde blive fornøiet ved at
jeg kom; det syntes mig dog ikke at være Stedet, saaledes   [20]
allerede nu »at søge Hjelp hos det Offentlige«; jeg gik da op
til Meyer som tilfældig var hjemme, han var meget elskværdig
og takkede mig for min Tillid til ham, sagde at han netop
i Dag Kl 4 havde et sundt Barn af sunde Forældre om jeg
vilde komme ½4, jeg skulde være den første af de Mange   [25]
jeg vilde finde hos ham. Jeg blev ganske nerveus derved.
Kjørte ind med Sporvogn efter 3 og kom til Vesterport, gik


2) 9] først skrevet da 6) Roserne] R først skrevet G 19) vist] først skrevet
vidst