H.C. Andersens dagbøger Tekst

hendes Moder. Brev fra Henriques. Et smukt indbundet
Exemplar af »Fra nordiske Digtere« vistnok fra Therkelsen.
Læste deri om Aftenen.

Fredag den 3. Skrev til Telegram Hilsen til General Christensen
ved Festmaaltidet for ham i Klampenborg var ved at    [5]
afsende det, men kom da efter at det ikke var Torsdag idag
men Fredag og altsaa for seent. Sendt Brev til Edgar Collin
fra hvem jeg igaar fik Brev, Sendt Brev til Fru Koch. Imorges
døde for Fru Scavenius den ene af de to smaa Poppegøier. —
Veiret er ikke ganske klart men luunt; sendt Brev til Fru    [10]
Koch. Modsigelse, pirreligt Sind i at forstaae mig, lidt kjed
af det; Nyet tændt og seet den blaa hele Maanekugle.

Løverdag 4. Sovet daarligt i Nat. (Igaar var min Drøm
igjen om Afhængighed, jeg løb fra Meisling var ængstelig
for gamle Collin, da man var utilfreds med mig i den nye    [15]
Skole, talte med Viggo derom og han yttrede: hvad mon
Bedstefader vil sige! At jeg endnu kan have saadanne Drømme.
Hvor har jeg dog været trykket i Ungdomstid). Solskin.
— Brev til Fru Geibel i Leipzig og til hendes lille Marie. Sendt
Emil Wiinblad hans Eventyr i Manuskript og Brev. — Kjørt    [20]
med Fru Scavenius og Frøken Schumacher ud i Skoven til
Hermans Huus. Skovmærkerne blomstrer; mange Folk i Skoven.
Hjemme laae Brev fra det borgerlige Skyttelaug i Odense
om at komme til deres Fest den 14 Juni, jeg blev meget kjed
derover og gik op at skrive min Undskyldning. Brev fra    [25]
Viggo Rygaard i Engeland igjen med Digte til Gjennemlæsning.


2) Therkelsen ɔ: Thorkilsen 8) fik Brev,] derefter er overstreget ogsaa da fik
jeg Brev fra Mads Hansen med hans Portræt 12) Nyet tændt] først skrevet
Nymaa 17) At] ms. har atter 23) det] først skrevet den 25) derover]
først skrevet deraf