H.C. Andersens dagbøger Tekst

i Algir, deri Skrivelse fra Hr Melchior. Jeg er i Dag meget
træt i alle Lemmer.

Fredag 29 Veiret koldt. Fik fra Bell og Daldy to særdeles
smukke Exemplarer af Tales for Children og Fayri Tales and
Scetces. Brev fra en Cousine af Chamisso, det presenterede    [5]
mig en amerikansk Dame, Mistres Merrel, hun boer med
Mand og Børn lige over for mig i Hotel royal; besøgt Familien.
Middag hos Fru Koch. Blev om Aftenen hjemme og
begyndte paa Eventyret om »Lykke-Peer«.

Løverdag 30. Graat og koldt, lidt Solskin opad Dagen.    [10]
Igaar flere Besøg. Middag hos Moses Melchior hvor den
unge Hollænderinde var indtruffet ledsaget af en ung Kjøbmand
Dehn fra Hamborg. I Theatret første Opførelse af
Wagners Opera Lohengrin, den tog sig storartet ud og gjorte
Lykke. Kom hjem henimod elleve.    [15]

Mai.

Søndag 1ste. Regnveir. Besøgt den amerikanske Familie
Merrels og foræret Fruen mit Portrætkort. Sendt Brev til Fru
Melchior i Algier og til Hr French i Leipzig. (Drømt inat
en hæslig Drøm, at jeg skulde halshukkes paa Tirsdag.) Til    [20]
Middag hos Henriques var Franz Neruda med sin unge
Kone født Cetti. Gik i Theatret til de to første Acter af Farinelli,
der blev daarligt givet af Frøken Andersen og Hansen,
denne havde ved Promenaden glemt sin Guitar og løb ind
paa Slottet, hvor han slet ikke turde komme og hentede den.    [25]
Publicum syntes ikke at mærke det.


11) hos] derefter er overstreget Fru Scavenius