H.C. Andersens dagbøger Tekst

1870.

Løverdag den første Januar. Graat Veir, en Taage ligger
over Havet og skjuler det Fjerne, som Aaret skjuler sit. Gik
ud at søge Mørk, han var ikke hjemme, men jeg mødte ham
i Gaden, han vilde til mig med Aarhuus Avis. Gav Barbeersvenden    [5]
Nytaar, da jeg saa de Andre gave ham. Følt mig
Nytaarsfestligt stemt. Uhret i min Stue staaer paa lidt over
½12, men mit eget Uhr gaaer, jeg vil tro det er et godt
Varsel. Regn. Den amerikanske Miss........sendte mig
et Speil, som det første Vesitkort jeg havde viist hende med    [10]
mit Portræt, rimeligviis en fiin Mindelse om at jeg har lovet
hende en Photographie. Jeg havde lovet at læse idag men da
jeg læste igaar tænkte jeg det var løst det Løfte. Henimod
tre Qvarteer til sex kom en Deputation af Damer, de havde
ventet paa mig fra fem, nu maatte jeg skynde mig. Læste    [15]
Verdens deiligste Rose, Noget og Fem fra en Ærtebælg. Senere
paa Aftenen kom vi sammen i Spisesalen og legede.

Søndag 2den Januar. Regn og graat. Der var en Rift paa
min Skjorte i Kraven, derfor sender Vaskepigen mig den
urørt tilbage, nu har jeg tilmorgen syet den sammen, det    [20]
hun skulde have gjort, drømt fælt at mine Been vare lamme
at jeg ikke kunde reise mig og komme bort med Fartøiet,
senere drømte jeg at fange med Snøre en Fisk, den havde
Fiskehoved men hvor Halen skulde være et fælt Djævle Ansigt
med Katteøine og dertil fire krogede Grevlingebeen, jeg    [25]