H.C. Andersens dagbøger Tekst

Soldater, een af Cavaleriet og een af Infanteriet, sagde hun;
Frøken Heinke vilde male hende, hun sagde nei, for de som
male ere udsendt af Frimurerne og saa bliver Billeder[ne]
siden gjorte uanstændige og saa gaaer man og har en ond
Samvittighed. Da sagde Frøkenen, men Christus lod sig    [5]
ogsaa afmale og han havde jo deraf ingen ond Samvittighed.
Det forstod Konen og lod sig da tegne af, var tilfreds med
Portrættet, kun at der var Skygge paa den ene Side af Ansigtet
bemærkede hun at saadan en sort Plet havde hun ikke
da hun jo vaskede sig. Om en anden Kone fortalte Frøken H    [10]
at denne bad at male hendes Søn, ja jeg vil gjøre det imorgen,
da jeg kun har et Par Dage at blive her, da maa han
være her, det kan han ikke; naar da! om et Par Aar, svarede
Konen, han er jo paa Reise og derfor er det jeg gjerne vil
have hans Portræt.    [15]

Torsdag 7 Meget stærk Taage om Morgenen. Brev til Mathilde
Ørsted
. Ærgerlig over at jeg stundom udtrykker mig
galt, siger Komet-Szvansch & — drømt i Nat uhyggeligt om
Fængsel. Vaagnet imorges ved Rabalder, saa at jeg troede
det gamle Taarn faldt eller der var Jordskjælv. Det var    [20]
Kjørsel nede i Gaarden og Porten de smak i. Smukt Solskinsveir;
Lillienstein syntes at hvile paa Skyer. Idag Klokken 4
reiste Søstrene Frøken Heinke.


4) uanstændige] derefter er et punktum samt overstreget Da sagde Frøkenen 4)
har] foran er overstreget ha 5) Da] først skrevet Men 11) ja] først skrevet er
12) da maa] foran er overstreget da da 22) Skyer] derefter er overstreget I Formiddags
kom Hr Carl Serre med sine Advokater. Seet fra Høiden Slottet
Wesenstein. Efter Bordet kom her Familien Krause som boe ved Wesenstein,
de have besøgt Spanien, Italien, Danmark. — Spadseret med de Andre ud paa
Aftenen.