H.C. Andersens dagbøger Tekst

Sparekassen, faaet Kreditiv paa 3600 Frank i Privatbanken;
kjøbt Guld. Sendt Brev til Herdahl og til Fru Scavenius at
jeg [kommer] til Basnæs Onsdag aften. Middag hos Fru
Kock med Capitain Wulff og hans yngste Datter, forlovet
med en Candidat Bagger.    [5]

Løverdag 4. Drømt i Nat to Gange om [en] Hund der
beed mig i Haand og i Fod, og at jeg ikke kunde finde mine
kunstige Tænder; fandt dem dog; ligesom jeg reddede Benet
ved at lade Hunden beholde Støvlen, Hunden kom som et
Menneske tilsidst i graagrøn, lang Frakke. Idag er det 50    [10]
Aar siden jeg forlod Odense. Middagen tilbragte jeg hos min
Ven I. P. E. Hartmann og hans Kone de drak min Skaal
for Afreisen fra Odense. Til Aften havde jeg lovet at læse i
Foreningen Kl 8. Senerioratet var festlig klædt, den store
Sal i sin Festpuds og paa Cathederet laae til mig en deilig    [15]
stor Bouquet af Roser omgivet af Laurbær. Salen var propfuld,
der havde indmældt sig en betydelig Mængde og alle
de unge Rus var her, jeg blev modtaget med Hilsen og da
jeg havde læst Hønsegrethe lød et rungende Bifald, lige saa
for Solskinshistorier og under »Hvad man kan hitte paa« var    [20]
Jubel og Bifaldet gjentagende. Da jeg havde endt traadte
Senioren P. Hansen op og i et smukt Foredrag takkede mig
for den Glæde jeg saa ofte ved at læse mine Eventyr havde
forundt Studenterne, at de havde lært af mig og at mit Navn
lød ud i Verden, at det var i Dag en Mærkedag for mig og    [25]
paa den havde de til Minde stillet min Buste op i Foreningens
Sal mellem deres berømte Mænd; der lød nu ni Gange Hurra.


24) mit] først skrevet min 26) havde] først skrevet vilde 27) ni Gange Hurra]
foran er overstreget et; ni Gange først skrevet nig, derefter er et overstreget bogstav