H.C. Andersens dagbøger Tekst

sad endnu ved Bordet paa Slaget otte og jeg listede mig da
bort og kom et godt Qvarteer for tidlig til Togets Afgang.
Kl 9 var jeg i Klampenborg modtaget af Hr og Fru Henriques

Løverdag 21. Brev til Hoteleier Krüger i Kjøbenhavn, og    [5]
til Eduard Collin i Hellebæk og til Frøken Brandes i Kjøge
og til Skuespiller F. Schmidt paa Frederiksberg. Brev med
Afskedskort modtog jeg fra Generalinde Fremont som igaar
med Mand og Børn, item Frøken Raasløff reiste til Schweiz.
Henriques havde taget sidde Plads til mig i Fru Michaelis    [10]
Concert i Klampenborg Badeanstalt, den kostede 2 Rdlr vi
sad i en Krog heelt tilbage og saae de Kongelige paa Ryggen.
Kronprindsen med sin unge Gemalinde og vor Dronning
vare der. Fru Michaelis sang kunstfærdig, men uden Sjæl,
Norma-Arien og »Jag vet ej hwarfør jag sjunger« lod mig    [15]
ganske kold, hvor anderledes sang dog Jenny Lind. Jeg var
under Concerten forstemt, troede jeg havde tabt min Pengepung,
deri over 15 Rdlr, Henriques væddede at den laae
glemt hjemme og vandt Vædemaalet 1 ȋ. Veiret var deiligt!
Fuldmaanen skinnede, Sundet laae med Skibe, det var    [20]
stille og mildt. Brev fra Fru Melchior.

Søndag 22. Drømt at mine Tænder faldt ud; gik til Barberen,
en deilig Morgen, savnede Fru Melchiors Brev og
vendte om igjen fra Kroen til Barberen for at see om det laae
der; jeg fandt det saa paa mit Værelse! Det er General-Consul    [25]
Salomons Fødselsdag. Dr Nystrøm med sin Thyra var


2) Togets] T først skrevet B 5) 21] først skrevet 22 11) Concert] først skrevet
Consert 13) og] først skrevet var 22) 22] først skrevet 23 26) Salomons
ɔ: Salomonsens