H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fredag 4. Sovet uroligt, drømt om en Hund som flængede
min Frakke. Sendt Brev til Fru Melchior. Pakket ind. Middag
hos Fru Koch, der er noget Rørende i at hun naar jeg siger
Velbekomme svarer Tak! »Ven Andersen!« kalder hun og
Børnebørne[ne] mig. Det er Regnveir og koldt.    [5]

Løverdag 5. Grundlovs Dagen. Danebrog vaier fra Husene,
smukt Solskin og opad Dagen varmt. Brev fra Fru
Melchior om at tage ud til Klampenborg og mødes med dem,
hun vilde da kjøre mig hjem; jeg opgav det da jeg ventes
til Middag hos Ørsteds. Skrevet det af Thiele ønskede Brev    [10]
til ham om »Bakkehuset«, jeg læste det for ham og tog derpaa
en Afskrift. — Sidder nu træt hjemme; har Angst for en
kommende Sygdom i det jeg forlader mit Logi.

Søndag 6. Sendt Brev til Fru Melchior. Brev til Fru Collin
i Hellebek. Kjørte med Spoervogn til Jernbanen og var hos    [15]
Henriques, per Jernbane og Fodtour Klokken lidt over tolv.
Der er en svensk Dame Gouvernante, Broderen........,
kjender jeg fra Upsala. Til Middag kom Juliette og Mathilde
Price og Waldemar Price. Fru Eibeschütz var der. Jeg tog
bort henimod syv og var Klokken halv otte hjemme, træt og    [20]
solkogt og dog frøs jeg derude.

Mandag 7. I Casino gav Personalet en Forestilling; der
sang Frøken Clara Mønster, Blad-Referenterne vare strænge
mod den danske »Benati«. Denne var i det mindste mere
dramatisk, hun sang af Trovatore, Verdis Musik paa Klaveer,    [25]
sidste Act med Munkechoret som var udeladt, Albrect


15) Hellebek] H først skrevet T 17) ........ɔ: Stolpe 19) der] først
skrevet
det 23) Mønster ɔ: Münster 26) Albrect Trovatore] ms. har Trovatore
Albrect og derover tallene 2 og 1