H.C. Andersens dagbøger Tekst

men neppe sees Hud. Blev hjemme hele Dagen. Efter Bordet
Besøg af Lind og Louise Lind der med Døttre imorgen reise
til Ribe. Gik iseng halv elleve.

Mandag [ɔ: Tirsdag] 7. Regnveir. Sendt Brev ind til Frøken
Hallager. Inat tre Drømme i Forbindelse, først en    [5]
Mand der udstrøede Sæd og der voxede over Marker og i Gader
om af Husene Korn og Grønt, en Fylde, saa riig, jeg
syntes først at læse det saa at see det. Derpaa drømte jeg om
tre Søstre der viiste hvilket var det skjønneste Smiil, det til
Kjæresten, Barnet til Moderen, saa vaagnede jeg. Drømte    [10]
da om Eventyr Dronning[en] som lagde en blaa Blomst paa
min Seng et Tegn paa at jeg ikke drømte og jeg vaagnede
forekom det mig, fandt den blaa Blomst, af dens saftige Blad
kom Farve hvormed jeg malede det meest straalende Billede
paa Gulvet, en Svane aad een af de blaa Blomster og dens    [15]
Tarme blev Strænge der klang i Melodie, jeg satte en Krands
af de blaa Blomster paa Hovedet og Tanker og Poesie lyste
derinde saa at jeg vaagnede. Brev fra Forlæggeren i America.
Brev fra Clausen i Bergen, Brev fra Anna Bjerring i
Aalborg. Brev fra en gal Mand. Brev fra Eckardt og Scharff.    [20]
Brev fra O Neill i i Lissabon. Aunt Judys Magazin fra Frøken
Plesner i London. Op ad Dagen kom Dr Melchior og da W.
Hornemann endnu ikke har været her lod jeg ham see paa
det syge Been, han fandt at det var i bedste Fremgang og at
jeg havde udmærket forbundet det. — Efter Middagsbordet    [25]
kom Hornemann, han vilde gjerne see hvor stort Saaret var,


5) tre] først skrevet en 10) saa] foran er overstreget saa vaagne 17) og Tanker]
og tilføjet over linien, derunder står og 17) og Poesie] og først skrevet i
18) Brev fra Forlæggeren] foran er overstreget Tirsdag 7.