H.C. Andersens dagbøger Tekst

jeg efter Middagsbordet havde hvilet, kom en ung Svensk
fra Upsala til mig, han havde kjendt mig ved Bordet, jeg
gav ham Reiseroute over Schweiz til Rom og Kort til Bravo.

Søndag 14. Oppe før halv 6; Saaret brændte, det strammede
og smertede, kjørte til Banegaarden og tog første Klasse    [5]
til Hanover hele 11 Thaler, jeg kom sammen med en ung
elegant Mand, der kom fra Engeland, skulde over Petersborg
til Stockholm og Kjøbenhavn, kjendte der Schmidt og
le Maire, samt Dotezak, senere fik jeg hans Navn Hr de Luze
fra Bordeaux, og reiste paa sit Huses Vegne, om Viin; han    [10]
var elskværdig. jeg havde Stivhed og ondt i Benet, leed ved
ikke at kunne komme ud at lade Vandet; endelig naaede jeg
2½ Hanover og tog ind i Hotel royal, mærkede at jeg havde
glemt min Reiseflaske i Vognen, der gik til Berliin, der blev
efter Bordet telegrapheret om den til Magdeburg, man    [15]
meente den vilde komme tilbage i Nat, det vilde være moersomt.
10 Grossen kostede Telegraphen. Ved Middagsbordet
spilte min Nabo Sause paa min nye Kjole, altid Uheld.
Gaaer ellers bedre nu paa Benet og har lidt mere Mod. Iseng
uden at tænde Lys, Klokken var lidt over ni!    [20]

Mandag 15 Sov febrilt; drømte jeg var i et Fængsel i
Frankerige. Oppe Klokken eet at bade Benet der brændte;
det seer ikke saa godt ud som igaar. Klokken 11 reiste jeg og
tog første Klasse. Banebetjenten meget opmærksom, trak Sædet
ud saa at det blev een lang Sopha; Benet smertede; først    [25]
i Uelzen kom jeg efter at det smertede naar Læg[g]en hvilede,
men ikke naar jeg kun støttede Hælen. Halv fire naaede
jeg Haarburg, idet jeg var i Drosken savnede jeg mit Pas, jeg


10) Bordeaux] først skrevet Bordeax