H.C. Andersens dagbøger Tekst

brænder. Erholdt Brev fra Scharf og fra Eckardt i Kjøbenhavn.
Klokken fem kjørte vi en smuk Tour om af de krydsende
Veie mellem Landsteder og Haver; knudrede forhugne
Ege med Slyngplanter; Forfrisknings Steder; vi saae Søen
dybt under os; Jürgensen lod altid de smaa Heste jage afsted    [5]
naar vi kom forbi Folk, de skulde see Hestenes Fart. Det gik
heldigt; henimod sex vare vi hjemme. Efter Aftensbordet fik
jeg, som i de sidste Aftener, min Thee men der til et stort
Glas Rødviin at komme deri. Klokken er endnu ikke ni da
jeg sidder halv afklædt for at lægge mig, træt af Dagen som    [10]
ikke bragte meget Nyt.

Juni.

Mandag den 1ste. Sov uroligt; drømt hæsligt om et Barn
der laae ved mit Bryst og blev en vaad Klud. Varmt; gik til
Byen at friseres og barberes. Fik Brev fra Hr Drouét i Dijon.    [15]
Sendt Brev til Georg O'Neill i Lissabon; sendt Brev til
Eckardt og Scharf i Wien. Efter Middagsbordet kjørte Jürgensen
mig ned til Dampskibet L Aigle. Vi traf Doctoren fra
Nyon der og hans Datter. Klokken to dampede Skibet; det
luftede temmeligt kjøligt, Søen havde store Bølger. Klokken    [20]
blev lidt over fem før jeg naaede Ouchy og tog ind i det nye
store Hotel Beaux Rivage; fik Værelse paa tredie Sal ud mod
Geneve. Spiiste ved Tabbe d'hote; Orchester Musiken god,
jeg spurgte Dirigenten om han kunde Noget af Gade, Veiten
vidste ikke hvem Gade var men Dirigenten sagde at det var    [25]


2) fem] først skrevet fire