H.C. Andersens dagbøger Tekst

Klokken Eet traf jeg en Kjøbmand Adolph Beste, som bad
mig hilse Groserer Suhr i Kjøbenhavn. Gik ganske smaat
langs Søen, men var igjen hjemme at bade Knæene.

Fredag 22. Sendt Brev til Jules Jürgensen i Genf og til Einar
Drevsen i Paris. Fik Brev fra Dameaurac i Versaille med    [5]
Middags Indbydelse. Føler mig særdeles svag i Benene, er
ved at falde over hver Skygge, træt og nerveus. Jeg er en Deel
angrebet. Spiist Middag Klokken eet følt mig styrket, hvilet
paa Sengen til 3½. Bjergene traadte paa flere Steder solbelyste
frem om Aftenen. Jeg havde Angst for at have drukket    [10]
af det Glas hvori var Arnica.

Løverdag 23. Klokken 9 forlod jeg Hotellet og kom over
Lausanne til Genève Klokken 2½ hvor Alfred Jürgensen
modtog mig med lille Anna paa Banegaarden. Hans Fader
var i Locle, havde ikke faaet mit Brev fra Neuchatel, men    [15]
efter sin Indbydelse Løverdag, telegrapheret at jeg kom med
Middags eller Aftentoget, at de maatte afhente mig, han
havde Besøg af en Amerikaner og kom først imorgen med
Middagstoget. Unge fyrrige Heste, som Folk med Interesse
betragtede, vare spændte for Vognen, vi foer vildt afsted, og    [20]
paa le chemin de Malugnon No 1, ligger Landstedet med en
lille skyggefuld Have; man seer mellem Træerne netop
Genfer-Søen. Jeg fik en lille, meget god Middag, de Andre
havde spiist og efter Aftensmaden, Klokken 9 søgte jeg Ro.
Veien udenfor fører forbi Poeten Petit-Sen.    [25]

Søndag 24 Meget varmt. Klokken 9 reiste Alfred til Locle,
hans unge Kone bliver her endnu denne Uge. Gik ned til
Byen, blev barberet og friseret, nær var jeg segnet af Hede.


5) Dameaurac ɔ: Demouceaux 21) Malugnon ɔ: Malagnou