H.C. Andersens dagbøger Tekst

havde ledsaget Parret fra Kirken, holdt. Efter Midnat kom
jeg til Ro.

Søndag 27. Det blæser stærk, jeg er forkjølet, sendte Brev
til Robert Watt hvis Fødselsdag det er imorgen. Baronesse
Weder reiste allerede tilmorgen, jeg sad igaar ved Bordet nær   [5]
ved hende, talte med hende og hun behagede mig. Flere af
Gjæsterae toge til Borreby, jeg blev hjemme og læste et
Par Eventyr, særlig for den unge Fru Scavenius født Castoniere;
hun og hendes Mand tog i Eftermiddag til Byen.
Jeg fik et lille Brev fra Bodil Holstein paa Holsteinborg, Tak   [10]
for mine illustrerede Eventyr paa Engelsk, jeg sendte hende
iaftes. Læst om Aftenen de nye Eventyr og gik tidlig tilsengs

Mandag 28. Sov uroligt; fæle Drømme, var trykket af
Meisling og afhængig af Collin, baade af den gamle og af
Eduard, i Uro for hvad de vilde sige fordi jeg havde forladt   [15]
Meisling. Det er dog mærkeligt hvorledes dette Tryk og
denne Afhængighed kan stikke endnu i Blodet og Tanken;
jeg har været ret trælknuget. Sendt Brev til Clara Heinke i
Berlin. Til Middag kom de Nygifte her, vi drak en Falernerviin,
som Fru Scavenius sagde havde kostet 25 Rdlr Flasken,   [20]
den havde ligget fra Lucies Daab. Fik Brev fra Louise Melchior
deri Brev fra hendes Moder i Montreux, Faderen havde
ogsaa skrevet nogle Ord. Til Aften gav Anna Scavenius og
Otto Scenen med Hans og Trine af Poul Møller. I Eftermiddag
reiste Moltke-Hvitfeldt.   [25]

Tirsdag 29. Regn og stærk Blæst; Søen ruller stærkt. Sendt
Brev til Jette Collin, Louise Melchior, Fru Melchior, og Maleren
Bloch. — Det er Tusmørke den hele Dag, Regnen pladsker


5) Weder ɔ: Wedel