H.C. Andersens dagbøger Tekst

paa Glorup. Besøg her af Etatsraad Dr Guldberg
Frue og Familie fra Næstved. Jeg var inde i Kirken og hørte
en Prædiken af Fenger. Bundet Bouquetter. Brev fra Fru
Melchior

Mandag 12 Graat Veir. Brev til Fru Melchior, Brev til    [5]
Reitzel og til Robert Watt. Det blev op ad Dagen og om
Aftenen det deiligste Veir, men Grev Holstein med Søn kom
ei afsted, da Greven ikke havde faaet sine Sager fra Haanden.
Fra Watt kom i Omslag Figaro.

Tirsdag 13. Sendt Brev til Robert Watt, Eduard Collin og    [10]
Goldschmidt, som jeg gav »De smaa Grønne«. Klokken
henved 6 reiste Grev Holstein til Ems og Ulrich Adolph med
sin Huuslærer til Eisen ved Bückeborg i det hanoveranske.
Om Aftenen kom en Hr Westengaard, med Frue, en Søster
til Frøken Borup, desuden en Hr Hall (?) — Jeg læste    [15]
for dem. I Aviserne Skildring af de Franskes Modtagelse her
i Landet, jeg blev bevæget derved. Mageløst stille, deiligt
Veir. Brev fra Watt.

Onsdag 14 Smukt Veir. Idee til Eventyret: »Madamen«.
— Sendt Brev til Frøken Hallager og til Mathilde Ørsted.    [20]
Der kom Telegram fra Hamborg at Greven var der og reiste
om Aftenen til Hanover. Her var i Besøg en Søster til Lange,
Botanikeren og to andre Damer. Jeg læste for dem. En deilig
stille Aften med Fuldmaane. Jeg var rørt ved at læse om
Festlighederne for de Franske.    [25]

Torsdag 15. Fæle Drømme i Nat, troer at jeg faar ubehagelige
Breve er uhygelig stemt. Skrev i Musikdirecteur
W. Rübners Album:


13) Eisen ɔ: Eilsen