H.C. Andersens dagbøger Tekst

Løverdag 27. Sovet uroligt; drømt om Phister og hans
Kone. Oppe Klokken 5½. Kjørt Klokken lidt over syv, med
Frøken Brandes der fra Korsør gaaer til Kjøbenhavn og tager
til sin Tante Kammerherreinde Schéle. Det blæste, Søen
viiste Tænder. I Korsør kom Otto Scavenius med Toget,    [5]
ligesaa Jules Jürgensen og hans Onkel fra Odense, jeg forærede
Jules den Bouquet Roser jeg havde faaet af Luzie
Scavenius,
han gav mig ombord sin Læderrem til mit Teppe.
Ombord var en Etatsraad Steffens, en Islænder, der skulde
med til Glorup, vi kom der henimod to, efter Frokosten fik    [10]
jeg af Greven de 50 Rdlr til Jørgensen. Jeg har mine gamle
Værelser, som ere særdeles oppudsede med ferniseret malet
Gulv og Porcela[i]ns Kakkelovn, Claveer og min Buste. I
Haven er paa Øen kommet et høit Springvand. I Stuen
Raphaels Madonna fra Dresden, og i Billardet det store,    [15]
smukke Skovparti med Sø af Skougaard. Her er i Besøg en
Maler Flindt og en Hr Ingwers; de spillede Billard. Veiret
er nu lidt bedre, men dog graat at see paa; (faaet løst
Blod, ingen Aabning). Til Aften læst et Par Eventyr. Grevinden
meget elskværdig, Greven ligesaa, røg Cigar med    [20]
hende efter Bordet. Skylregn.

Søndag 28. Regnveir. Brev fra Jørgensen; viiste det til
Grev Moltke. Til Middag var Forvalter Møller og Mourier
her. Jeg læste om Aftenen af Portugals Reisen. Til Aften
reiser Fru Scavenius udenlands. Brev til Fru Henriques    [25]

Mandag 29. Regnveir. Til Frokost og Middag var den
gamle Enkegrevinde Ahlefeldt fra Langeland her. Et Glimt


9) Steffens ɔ: Stephensen 17) Ingwers ɔ: English 25) udenlands] først
skrevet
udenlandsk 27) Enkegrevinde] derefter er overstreget Holstein