H.C. Andersens dagbøger Tekst

Mandag 26 I Formiddags en voldsom Taage, den tætteste
jeg har prøvet. Iforgaars Aftes læste jeg Begyndelsen af Bergsøes
Roman Fra Pjazza del Populo; den er livlig skrevet men
som stærk Viin, den begyndte med italienske Røvere, Clarvoyanter
og Kolera; jeg sov daarligt; iaftes læste jeg Begyndelsen    [5]
af Breve fra Helvede, det var som en uhyggelig Feber
Phantasie, jeg følte mig afficeret og drømte fælt om Natten
at jeg var i Tugthuset. I Dag har jeg besøgt Blot, derpaa
været hos Melchiors og gratuleret Datteren Johanne, som har
forlovet sig med sin [One] hel Melchior der er Enkemand   [10]
og har fem Børn, de syntes meget glade. Fik en Bog fra
Amerika, Eventyr.

Tirsdag 27. I Mandags læste jeg Begyndelsen af Bergsøes
Fra Pjaza del Populo, det begynder med italienske Røvere,
saa kom en Clairvoyance paa et Tagkammer i Paris og med   [15]
en gal Fader, jeg maatte læse et Digt af Longfellov for at
komme i sund Stemning igjen; igaar vilde jeg ikke læse i
Bogen og tog frem Breve fra Helvede, som ogsaa er sendt
mig, men det var som en Febersy[g]s fæle Phantasier, jeg
følte mig paa Veien til Galehuset. Da jeg om Morgenen efter   [20]
at have læst om Taagerne og Mørket i Helvede fik den forfærdelige
kjøbenhavnske Taage var jeg ved at tænke paa
Helvede igjen. Brev fra Studenterforeningen om at læse de
nye Eventyr Mandag og ikke Løverdag, da Professor Clausen
da skal have et Fakkeltog. Besøg af Scharff og Fru Collin.   [25]
Middag hos Drevsens. Jonna var der. Det er nogle underlige


4) som] derefter er overstreget Peber og 4) Clarvoyanter] C først skrevet S
8) Blot ɔ: Bloch 10) [Onc]hel] et stykke af bladets øverste rand er afrevet
13) Mandags] først skrevet forgaars 24) Mandag] M først skrevet om