H.C. Andersens dagbøger Tekst

Vindmølle ned paa Huulveien og bandt en Bouquet af grønne
Aloeblomster, Krusemynter og store Figenblade.

Juli.

Søndag den 1ste. Blev af Ioachim O Neill med en Deel
unge Mennesker indbudt at spise med dem paa Søen i Dag;   [5]
da jeg ikke ret havde Lyst dertil meente Carlos O Neill at det
heller ikke var Noget for mig eller ham; der blev drukket saa
meget; jeg opgav det. Varmen meget trykkende, Blæsten igjen
meget kold. Jeg gidder Intet bestille. Aviserne kun Efterretninger
om Slag men uklart; de danske Aviser synes ikke denne   [10]
Gang at komme til mig. O Neill træt og rullet ind i sig selv,
Fruen opmærksom og elskværdig. Jeg har en Forestilling om
at jeg drukner paa Søen. Mit Fædreland seer jeg neppe! —

Mandag 2den. I Dag skulde vi til Arabida, Veiret var
graat og regnfuld, Lyst havde jeg ikke; en uhyggelig Drøm   [15]
om gamle Collin og hans Kone trykkede mig. Touren blev
opsat til imorgen. Plantede Venushaar i Grotten; jeg hentede
Planterne fra Brønden nede i Martinis Have. Fik tydske
Aviser 10 Dage gamle.

Tirsdag 3. I Dag skulde vi til Arabida, jeg havde ikke   [20]
Lyst og heldigviis kom O Neill og sagde han havde Forretninger
i Dag; jeg sagde at jeg Torsdag ønskede at reise til
Lissabon, han meente Fredag eller Løverdag. Brev faaer jeg
vel iaften fra Georg. Men jeg fik intet.

Onsdag 4 I Dag skulle vi da den Søetour jeg har Angest   [25]
for. Vi kom ikke afsted før Klokken 12; Ahrens var paa
Broen og sagde det blev godt Veir. Vi roede med fire Roerkarle,
men paa Baaden var stort Soltelt over, jeg frygtede