H.C. Andersens dagbøger Tekst

Iisjomfruen. Vi fik til Middag Besøg af hendes Søster
og en af Sønneme i O Neills Familie.

Mandag 28. Her i Nabolauget boer en Mand der har i sit
Huus en Løve; kun om Natten er den i Buur, man hører
den brøle. Sendt Brev til Bournonville i Fredensborg til Fru   [5]
Ingemann i Sorø, og Fru Kneppelhout i Holland. Fru Roberedo
i Paris. Kjøbt til Fru Scavenius en Vifte for 600 Reis.
Det stormer meget stærkt i Dag, Luften er skyfuld. Fik Brev fra
Lytton Bulver, men endnu intet fra Eduard som jeg skrev til
den 7de Mai. I Oporto Avisen staaer mit Ophold her meddeelt.   [10]

Tirsdag 29. Op af Formiddagen sendte O Neill en Mand
her ud med Breve til mig komne med Dampskibet. Her var
Brev fra Eduard Collin og Jette. Her var Brev fra Fru Melchior;
dernæst fulgte en Pakke »Dagbladet« fra Kirstein i
Bordeaux; ogsaa et Brev, over Kjøbenhavn, fik jeg fra Frøhlich    [15]
i Paris.

Onsdag 30. I Nat skal jeg isøvne have jamret mig saa at
Pigen og Frøken Vittnich lyttede om jeg var syg; jeg drømte,
men veed ikke hvad jeg har drømt; til morgen har jeg Gigt
i alle Lemmer. Gav O Neill 12 Visitkort at uddele til Poeter   [20]
og Literater efter bedste Skjøn. Sendt Brev til Jette Collin
og til Photographen Hansen. Lavet et heelt Fastelavnsriis for
Frøken Wittnick, der overmorgen, efter at have været her
i Huset i syv Aar, tager et andet Sted hen som Lærerinde, da
nu Sønnerne her ere voxne til. Brev fra Clara Heinke.    [25]

Torsdag 31. Gigt i Kroppen. Graat blæsende Veir. Kjørt
ind til Byen med Georg og Arthur, først til Contoiret hvor to
danske Skibskaptainer: Lauritzen og Svarer fra Fanø ventede


28) Svarer ɔ: Svarrer