H.C. Andersens dagbøger Tekst

Ved den megen Sidden paa Reisen er en lille Hudlap paa
Bagdelen siddet itu og blevet fyldt med Blod, den er nu et
Saar og smerter mig. Jeg føler mig noget nerveus i Dag og
er blevet den største Tid i Stuen for at skrive til Frøken
Heinke og Fru Serre. Ved Middagsbordet kom Musik fra   [5]
Byen i Anledning af den hellige Antoniusfest, de spillede
udenfor. Fru O Neill gav mig den hellige Antonius Billed.
Spadserede med O Neill om hans Huus; gik tidlig op paa
min Stue.

Mandag 14. Sovet uroligt, drømt om Meisling og har ondt   [10]
i min Hals; sendt Brev til Frøken Heinke og Fru Serre. Kjørte
med Fru O Neill og den ældste Søn Klokken ½11 ind til
Portugal, blev friseret og spiiste med ham paa en Restauration,
kjørte saa ene ud til Kong Fernandos Slot, der før har
været et Kloster og lig[g]er ved Tajo; jeg kom ¾ Time før   [15]
eet, for tidlig; Soldaterne nede var i rødt og guldt udstaferede
som Pavens Soldater, hæslige og gamle, min Stok turde
jeg ikke føre med op i Værelserne; Laq[u]aien der som jeg
viiste Brev fra Grev Foz lod mig igjen stige i Vognen og gik
ved Siden af op til den høiere liggende Deel af Slottet hvor   [20]
jeg blev venlig modtaget af Grev Foz der sagde at Kongen
først ventede mig om ¾ Time og var ved Frokosten, jeg blev
saaledes i Værelset der var rigt smykket med Malerier, eet
udmærket af Holbein, Vaaben og Rustninger, saagar en Ridder
til Hest, her kom en Grev Vienne der venligt underholdt   [25]
sig med mig; Kongen er lidt høiere end jeg, har et smukt


1) Ved den megen Sidden... Fru Serre.] dette afsnit er skrevet vinkelret på den
øvrige tekst, på sidens nederste hjørne udfor digtet
13) Portugal ɔ: Lissabon
19) Grev Foz ɔ: Conde da Foz 20) den høiere] først skrevet det oven 23) eet]
først skrevet et 25) Grev Vienne ɔ: Marques de Viana